Над 50 хиляди българи нямат достъп до аптека

Над 50 хиляди българи нямат достъп до аптека
Над 50 хиляди българи нямат достъп до аптекаПовече от 50 хиляди души в малки населени места в 16 общини нямат достъп до аптека, защото няма действащи обект.
По думите на здравния министър Петър Москов още по-сериозен е проблемът с денонощните аптеки, тъй като от действащите на територията на страната 3995 аптеки само 0,8 на сто са с денонощен режим на работа. В регионите на Видин, Враца, Разград, Смолян и Търговище няма денонощна аптека. Това, каза министър Москов по време на парламентарния контрол.
В същото време страната ни е на едно челните места по брой аптеки на глава от населението със средностатистически показател 1806 души, обслужвани в една аптека, срещу средноевропейски показател от 4450 души, обслужвани от един обект. Въпреки това България е на едно от последните места по достъп до фармацевтична услуга, тъй като достъпът се определя не от броя на аптеките, а от обема дейности, които те осигуряват и равномерното им разпределение на територията на страната, обясни Москов. Към момента законодателството не урежда критерии по отношение на разпределението и гъстотата на аптеките по територия, както и режима им на работа. По този начин преценката за тези неща е изцяло в ръцете на носителя на разрешение за търговия на дребно, като това би могло да бъде и община, чрез регистрирано по търговския закон юридическо лице. Работна група в Министерство на здравеопазването е изготвила предложения, които да залегнат в Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина с цел прилагане на пакет от мерки за стимулиране предоставянето на фармацевтична услуга в малките населени места и слабо населените общини.

Източник: https://www.actualno.com/healthy/nad-50-hiljadi-bylgari-njamat-dostyp-do-apteka-news_560788.html

Leave a Reply