МБАЛ-Асеновград с проблемен достъп за трудноподвижни хора

МБАЛ-Асеновград с проблемен достъп за трудноподвижни хора
МБАЛ-Асеновград с проблемен достъп за трудноподвижни хораРедица планирани и извънпланови проверки бяха извършени през последните четири години в МБАЛ-Асеновград от инспектори на Здравноосигурителната каса и на Изпълнителна агенция „Медицински одит“. Резултатите от инспекциите се обобщават в доклада на контрольора Антонина Славова. Проверени бяха документацията и състоянието на сградата на болничното заведение.
Сред установените грешки през годините по административната част са пропуски във въвеждане на данни в документи – липсваща дата на ехографска снимка, некоректно издадена епикриза, неспазване на нормативно установените индикации на хоспитализация и други. В множество от случаите при проверка не са констатирани нарушения. Санкциите, наложени на болницата в Асеновград през 2012 г., възлизат на 3 500 лева. Година по-късно установените нарушения са по-малко, а общият размер на сумираната годишна глоба е малко над 2 100 лева. Общо 14 200 лева е сумата, която МБАЛ-Асеновград е платила за глоби през 2014 г. Наложените през миналата година санкции възлизат на 6 800 лева. Проверка за състоянието, структурата, управлението, дейността и организацията на обслужването в асеновградската болница извърши Изпълнителна агнеция „Медицински одит“. Констатираните през изминалите години нередности, сред които ремонт на покрив и помещения, както и подмяна на апаратура в част от отделенията, към днешна дата вече са изпълнени. По отношение на противоепидемичните изисквания Изпълнителна агенция „Медицински одит“ няма забележки. Данните сочат ефективен дезинфекционен режим. Проблем, според доклада на контрольора Антонина Славова, остава трудният достъп и липсата на асансьор за трудноподвижни пациенти до общопрактикуващите лекари, чиито кабинети са разположени на втория етаж в болничното заведение. Наличната медицинска апаратура по вид съответства на заявените от болницата дейности. Подменени са част от апаратите, с цел осъвременяването им. Необходима е, обаче, нова стерилизационна и рентгенова апаратура. След одита на Славова става ясно, че в МБАЛ-Асеновград няма назначено лице, отговарящо за обществените поръчки, чрез които лечебното заведение сключва договори за доставки на медикаменти, консумативи и хранителни продукти. За услугата се разчита на адвокати по граждански договори. Двамата експерти не желаят да се ангажират с работа по документацията, в резултат на което са допуснати множество пропуски.
В заключение контрольорът Антонина Славова е категорична, че МБАЛ-Асеновград се управлява добре, като са предприети мерки за отстраняване на нередностите, а това гарантира добро управление занапред. Докладът ще бъде включен в дневния ред на утрешното редовно заседание на Общинския съвет в града, за сведение.

Прочети още : https://www.actualno.com/healthy/mbal-asenovgrad-s-problemen-dostyp-za-trudnopodvijni-hora-news_559908.html
© Actualno.com

Leave a Reply