Един общопрактикуващ лекар в област Разград обслужва средно по 2 411 души

Един общопрактикуващ лекар в област Разград обслужва средно по 2 411 души

Един общопрактикуващ лекар в област Разград обслужва средно по 2 411 души През 2015 година един общопрактикуващ лекар в област Разград е обслужвал средно по 2 411 души. На практика обаче има дисбаланс по отношение брой пациенти на един личен лекар – от 10 000 до 900 пациенти, сочи анализът на Регионалната здравна каса.

Според експертите се запазват тенденциите за трайно незаети селски практики, което създава проблеми в качеството на обслужване на населението. Данните сочат, че през миналата година са извършени 545 094 прегледа, т.е. по 4.61 или пет прегледа средно на жител.

През миналата година осигуреността на населението от област Разград с медицински персонал е една от най – ниските в страната, отчитат още специалистите. Анализът показва, че осигуреността с общопрактикуващи лекари за региона е 4.15 на 10 000 души от населението.

Към края на декември 2015 г. в региона са регистрирани 119 лечебни заведения за първична извънболнична помощ. От тях 48 лечебни заведения, регистрирани от лекари и 71 лечебни заведения, регистрирани от лекари по дентална медицина. Броят на общопрактикуващите лекари е 49, а на работещите лекари по дентална медицина – 76.

Изнесените данни сочат, че регистрираните лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ се задържат на постоянно ниво. Продължава да преобладава индивидуалната практика като форма на организация на работа – 96% от работещите в тях общопрактикуващи лекари, при 4% – в групови практики.

Над половината от регистрираните практики за първичната извънболнична помощ са регистрирани в община Разград, а най-слаба осигуреност има в общините Самуил и Завет.

Въпреки, че пациентите от населените места, включени в незаетите практики, имат избран личен лекар в друго населено място, възникват затруднения при достъпа на пациентите до първична медицинска помощ, отбелязват здравните експерти. В селските райони обикновено един личен лекар обслужва по график пациенти от няколко села. Поради това много често обслужването на тези пациенти реално се осъществява от фелдшери или медицински сестри, което пряко се отразява на качеството на диагностично-лечебния процес. Според анализа на Регионалната здраван инспекция, тревожно е състоянието в някои селски райони, където поради липса на личен лекар в населените места, пациентите са избрали такъв от съседна или отдалечена лекарска практика или от града. Това според експертите създава проблеми с обслужването, лишавайки пациентите от своевременен достъп до специализирана медицинска помощ и евентуално болнично лечение.

Източник:http://razgrad.topnovini.bg/node/725571

Leave a Reply