Младите медици съобщават за нередности в последната наредба за специализациите

A portrait of doctor holding a patients chart and two attractive nurses

A portrait of doctor holding a patients chart and two attractive nurses

Наредбата за специализациите на лекарите със сигурност помогна много на младите хора да се обучават, без да плащат непосилни такси. Благодарение на нея е намалял и броят на напускащите страната медици (макар и малко). Въпреки това все още съществуват редица проблеми, които трябва да се решат в спешен порядък. Това заяви за в. Quo vadis д-р Радислав Наков от Асоциация за развитие на медицин-ската общност (АРМО).

Вече година и половина се практикува новата наредба, която беше приета с много големи надежди от младите лекари, защото тя предоставя по-добри условия за специализации, спрямо старата наредба 34. Но логично, като всяко ново нещо и този документ създава допълнителни проблеми, които се виждат в практиката. Първият е, че все още има колеги, които са искали да преминат по новата наредба, но съответната болница им е отказала, поради липса на средства за заплати. Други колеги пък се оплакват, че има болници в страната, които за поредна година не са обявили никакви специализации или пък се обявават единични места за някои специалности”,поясни д-р Наков.

От Асоциацията откроиха като един от основните проблеми липсата на определено място в онлайн пространството, където да се правят съобщенията за специализации и поясниха, че са предложили на МЗ още при подготовката на наредбата да се създаде специален сайт или пък обявите да се публикуват на страницата на здравно то ведомство, но това не се е случило.

Колегите трябва да се лутат часове наред из редица сайтове, докато намерят свободна позиция”, каза д-р Наков. И допълни:

„Сега получаваме оплаквания от млади лекари, че се назначават за специализация медици, без да е провеждано адекватно интервю и без преди това да има информация за свободното място”.

Според него е доста несправедливо и друго нещо- двама лекари в една и съща болница, да изпълняват едни и същи задължения, но единият да получава заплата, а другият да продължава да си плаща, докато се обучава.

Важна цел на променената наредбата бе да се даде възможност да се специализира и в по-малки болници. Според д-р Наков има успех в тази посока и голяма част от специализантите остават в по-малки градове.

Това е един от плюсовете напромените, отчитат от Асоциацията.

Докторантите също недоволстват.Те се оплакват от това, че не им се пускат места за специализация в болниците, в които работят.

Това не е правилно, защото всеки един, който е тръгнал по пътя на науката в дадена специалност, се очаква да стане специалист и би трябвало в такива хора да се инвестира. Знам, че това трудно би станало законово, но МЗ трябва допълнително да информира и да подсеща директорите на лечебните заведения, че трябва да се помага на тези млади лекари”, е мнението на д-р Наков.

Ръководството на Лекарския съюз застана зад исканията на младите медици, като на среща с министър Петър Москов и заместниците му д-р Ваньо Шарков и д-р Бойко Пенков проблемите бяхапоставени.

От МЗ обещаха да търсят изход от създадената ситуация, но подчертаха, че ползите от новата наредба са значително повече.

МЗ обяви, че 1972 медици се обучават по новите правила. Здравното ведомство изнесе данни, според които 1972 млади лекари се обучават по новата наредба за специализации. От тях по клинични специалности са 1485 лекари, по неклинични специалности – 253, по обща медицина  174 и по специалности за дентални медици – само 60.

Прехвърлените специализанти от старата Наредба № 34 към новата Наредба №1 са общо са 382, като 371 са по клинични специалности и 11 по неклинични дисциплини. Според правилата, регламентирани по Наредба № 1, специализацията по клиничните специалности, при които се извършват лечебно-диагностична дейност и здравни грижи, се осъществява въз основа на сключен трудов договор на пълно работно време с лечебно заведение, национален център по проблемите на общественото здраве или висше училище, поясняват от министерството.

В лечебните заведения (бази за практическо обучение) по чл. 17 на Наредба № 1 броят обявени длъжности за специализанти за периода от влизане в сила на Наредба №1 януари миналата година към 6-ти юли 2016г. е 1152. Броят на специализантите, обучаващи се по Наредба № 1 по клинични специалности въз основа на сключен срочен трудов с базата за практическо обучениепък е 1485, като от тях 371 са прехвърлени от Наредба № 34 по клинични специалности.

По-голямата част от специализантите преми нават от Наредба № 34 по Наредба № 1 с допълнително споразумение към съществуващ трудов договор. Те не заемат места от обявените по чл. 17 на Наредба № 1, допълват

от МЗ.

Не се допускат привилегии и неравнопоставеност.От министерството поясняват също, че нямат правомощия да задължат болниците да назначат на позиция лекар-специализант всеки докторант.

Във връзка с основното

искане на докторантите- да се върне възможността да могат да специализират по друг ред, а не по описания в досегашните наредби, от МЗзаявяват:

„В предишния вариант на наредба 34 за специализациите от 2006г. беше предвиден облекчен ред, по който докторантите да могат да се записват за специализации, така наречения член 20. Това вече не може да се случи, защото сдружението Български лекари за европейски стандарт за специализация обжалватози текст за различните режими за започване на специализация във Върховния административен съд и съдът отмени предишната наредба 34 в частта, която дава два различни режими, по които да може да се започне специализация.Съдът счете, че всички трябва да бъдат поставени при еднакви условия”.

От здравното ведомство подчертават, че всичко зависи от изпълнителните директори на лечебните заведения и ако те решат могат да пуснат място за специализацияпо всяко време на годината.

Освен докторантите, подобен проблем имат и лекарите, които имат една специалност, работят по трудови договори, но биха искали да получат и втора. Същото важи за работещите вСпешна помощ.

„Министър Москов обеща, че заместникът му д-р Шарков ще напра- ви среща с всеки един от ръководството на лечеб-ните заведения, които не пускат места за специализация на докторантитеси. Дори изрази убеждението си, че е по силите на МЗ да убеди шефовете на тези болници, че трябва друг подход към младите лекари, но до тозимомент решение на проблемите няма”, заключи д-р Наков.

Източник:http://medicalnews.bg/2016/08/23/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81/

Leave a Reply