ИАЛ започва първата процедура по взаимно признаване на медикамент в ЕС

ИАЛ започва първата процедура по взаимно признаване на медикамент в ЕС

ИАЛ започва първата процедура по взаимно признаване на медикамент в ЕСИдният понеделник – на 15-ти август, ИАЛ ще стартира първата процедура за разрешаване за употреба на лекарствен продукт по взаимно признаване (MRP), за която Република България е референтна държава, съобщават от агенцията по лекарствата.

Продуктът съдържа активното вещество Ondansetron (as hydrochloride dihydrate). В процедурата като засегната страна е включена Румъния. Екип от експерти на Изпълнителната агенция по лекарствата е изготвил цялостен оценъчен доклад за лекарствения продукт, предмет на тази процедура, който вече има издадено от ИАЛ национално разрешение за употреба в страната.

MRP процедурата се базира на взаимното признаване от държавите-членки на ЕС на издадено национално разрешение за употреба.

Източник:ИАЛ започва първата процедура по взаимно признаване на медикамент в ЕС

Leave a Reply