Спешните медици не са съгласни с нова наредба

Спешните медици не са съгласни с нова наредба
Спешните медици не са съгласни с нова наредбаСпешните медици не са съгласни с публикуваната за обществено обсъждане нормативна промяна, според която обучението им ще се провежда само в Центъра за спешна медицинска помощ в София вместо в университетските болници или в спешните центрове в страната. „В Закона за здравето никъде не е упоменато мястото на ЦСМП-София като структура за продължаващо обучение“, пише в становище на Националната асоциация на работещите в спешната медицинска помощ, адресирано до здравния министър, лекарския съюз и други медицински организации. В него председателят й д-р Десислава Кателиева сочи, че обучението трябва да се провежда от национален център по спешна медицина, който да е единна структура за обучение за всички спешни медици от извънболничната и болничната помощ. В случай че мнението на асоциацията не бъде взето предвид, медиците заплашват да го дадат за разглеждане от европейските организации, в които членуват, пише в. „Сега“. Обучението на спешните медицински кадри трябва да се извършва от хабилитирани лица, със специалност спешна медицина и квалификация за обучители, каквито няма в ЦСМП-София, според Кателиева. Тя изтъква още, че „съгласно одит на Сметната палата столичният център не е най-добър пример за център, осъществяващ навременен и ефективен достъп до спешна медицинска помощ, поради което считаме, че е крайно неуместно да бъдем обучавани в него“. Национален център у нас все още няма, макар че трябваше да бъде създаден миналата година.

Източник: https://www.actualno.com/healthy/speshnite-medici-ne-sa-syglasni-s-nova-naredba-news_554786.html

Leave a Reply