„Само“ два закона и десет наредби са атакувани пред съда, хвали се Москов

"Само" два закона и десет наредби са атакувани пред съда, хвали се Москов“Само” два закона и десет наредби на здравния министър са атакувани пред съда. Това става ясно от писмен отговор на министър Петър Москов до депутат от опозицията. За периода 07 ноември 2014 г. – 26 юли 2016 г. са обнародвани общо 106 нормативни акта, които засягат Министерство на здравеопазването, става ясно още от отговора. Парламентът е приел поправки в осем закона, които са били предложени от правителството, съответно от ресорното здравно министерство. Приети са 45 постановления на МС, които са били внесени от здравния министър. Издадени са още 49 наредби, както и 4 правилника. Москов подчертава, че от 98 подзаконови нормативни актове, издадени от началото на мандата му като министър, частично или изцяло пред Върховния административен съд са обжалвани общо десет НА – Постановление на МС за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинска помощ; Наредба за осъществяването на правото на достъп до медицинска помощ; Наредба за утвърждаване на медицински стандарт “Акушерство и гинекология”; Наредба за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицински дейности, закупувани от НЗОК; Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти; Наредба за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации; Наредба за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично; Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения, с които НЗОК сключва договори; част от Наредбата за утвърждаване на медицински стандарт “Спешна медицина”; Наредба за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, кардиохирургия и др. Москов уточнява, че до момента ВАС се е произнесъл окончателно само по Наредбата за осъществяването на правото на достъп до медицинска помощ, като жалбата е била отхвърлена. Останалите съдебни дела все още продължават. Здравният министър припомня още, че ВАС е обявил за недопустима жалбата срещу Методиката за изработването на областна здравна карта. Пред ВАС продължава да е висяща жалбата срещу решение на МС за утвърждаване на Национална здравна карта. Петър Москов отчита два атакувани пред Конституционния съд закона, които Народното събрание е приело, по искане на МС, съответно на МЗ – Закон за здравно осигуряване и Закон за лечебните заведения. КС е обявил частично за противоконституционни част от текстовете на Закона за здравното осигуряване, а по Закона за лечебните заведения, жалбата е била отхвърлена. В заключение министър Москов подчертава, че пред ВАС продължават да се водят дела по обжалването на Наредби, които са били издавани от негови предшественици.

Източник: https://www.actualno.com/healthy/samo-dva-zakona-i-deset-naredbi-sa-atakuvani-pred-syda-hvali-se-moskov-news_553280.html

Leave a Reply