Пада запрещението за хора с психични увреждания

Пада запрещението за хора с психични увреждания
Пада запрещението за хора с психични уврежданияЗапрещението на хора с психични увреждания се отменя със законопроект, одобрен от Министерския съвет. С него за първи път в законодателството се уреждат правата на хората в будна кома.

Текстовете предвиждат и мерки за оказване на подкрепа за самостоятелно упражняване на права. На практика досега хора с умствени увреждания не можеха да правят нищо без попечител или настойник.

Предпоставката за придобиване на дееспособност ще е единствено навършването на 18-годишна възраст, а мерките за подкрепа на хората с увреждания ще се определят от районния съд по адресната им регистрация.

„Основната идея, заложена в законопроекта, е, че всички хора се раждат равни пред закона“, обясни зам.-министърът на правосъдието Вергиния Мичева – Русева.

„Важно е да изкараме хората от домовете за психични увреждания и да им дадем възможност за самостоятелен живот“, каза още тя и определи деня като исторически.

По думите й запращението е стар, архаичен механизъм, който обрича хората на „гражданска смърт“, като ги лишава от всякакви права.

„Когато някой има нужда да извърши правно действие, ще се намери доверено лице, определено от съда, което ще помогне на нуждаещото се от подкрепа лице“, обясни зам.-министърът.

По думите й регистър на тези хора у нас не се поддържа и броят им не се знае. Според информация, дадена от съдилищата, около 7 хил. души са били поставени под запрещение в последните няколко години. Техните дела ще бъдат преразгледани в следващите години.

Русева посочи, че срещу България има вече 2 осъдителни решения от ЕСПЧ за нарушаване на права на хора с психични разстройства – за настаняване в социален дом, без да се потърси тяхното становище.

Законопроектът предвижда мерките за подкрепа да бъдат поискани от самия човек с увреждания, от негов роднини по права линия, брат, сестра, съпруг, близък, с когото е изградена връзка на доверие или от органа по подкрепеното вземане на решения (кмета на общината). Процедурата се развива през Районния съд по местоживеене на лицето с увреждания.

Ролята на одобрения от съда за подкрепящ, е да съдейства на лицето с увреждания, като му разяснява смисъла и последствията от разпореждане с права, подпомага го при комуникацията със страните по правоотношения и при изразяване на волята му на разбираем за околните начин.

Изключва се възможността мерки за подкрепа да се определят при сключване на брак, развод, сдружаване или съставяне на завещание. Предвидено е тези права да се упражняват самостоятелно, след подходящо консултиране.

Законопроектът предвижда наказателна отговорност за лица, които злоупотребят с доверието на хора с ментални увреждания – затвор до 8 години.

Законът ще влезе в сила 1 година след публикуването му в Държавен вестник, за да има време да се подготвят институциите.
Автор: Веселина Йорданова

Източник: http://www.dnes.bg/politika/2016/07/27/pada-zapreshtenieto-za-hora-s-psihichni-uvrejdaniia.310423

Leave a Reply