Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |вторник, юни 2, 2020
Вие сте тук: Home » Проучвания и статистика » Четвърти сме в страната по брой общопрактикуващи лекари
  • Последвайте ни:!

Четвърти сме в страната по брой общопрактикуващи лекари 

Четвърти сме в страната по брой общопрактикуващи лекари1 424 лекари са лекарите на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в Старозагорско, сочат данните на статистиката към края на минилата година. Лекарите по дентална медицина са 326, като 321 от тях имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи, които работят на основен трудов договор в лечебните заведения са 2 375, от които 1 314 медицински сестри и 165 акушерки.

Осигуреността с лекари в област Стара Загора в края на 2015 г. е 44.0 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 10.1 на 10 000 души от населението.
Показателят за осигуреност с лекари в областта е по-висок от средния за страната (40.6 на 10 000 души от населението). Осигуреността с общопрактикуващи лекари за областта е 7.1 на 10 000 души от населението и е по-висока от средната за страната (6.2 на 10 000 души). Средно осигуреността за страната е 6.2 на 10 000 души. Най-висок е показателят за областите Плевен, Добрич, Видин.

15 са заведенията за болнична помощ в Старозагорска област с 2 442 легла, от които 12 болници с 2 212 легла Заведенията за извънболнична помощ са 101 с 54 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 8 с 301 легла.

Многопрофилните болници в област Стара Загора са 8 с 1 398 легла, или в 66.7% от болниците е съсредоточен 63.2% от легловия фонд на всички болници в областта.

Осигуреността на населението с болнични легла в област Стара Загора е 754.4 на 100 000 души от населението.

Източник:http://www.cross.bg/lekari-legla-dyshi-1515462.html#.V5TVLXvlzfc

Добавете коментар