Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |четвъртък, август 18, 2022
Вие сте тук: Home » Новини » В още три лечебни заведения ще се обучават студенти
  • Последвайте ни:!

В още три лечебни заведения ще се обучават студенти 

В още три лечебни заведения ще се обучават студентиНови три лечебни заведения стават университетски. Те са МБАЛ Бургас, МБАЛ Пловдив и столичната хематологична болница, които са съответно от ректорите на МУ – София, МУ – Пловдив и СУ „Св. Климент Охридски“.

С тези три болници общият брой на университетските лечебни заведения у нас става 33.

МБАЛ Бургас става учебна база за студенти по медицина, бъдещи медицински сестри, акушерки и рехабилитатори. Там ще се обучават студенти в професионално направление „Обществено здраве“ по специалност „Управление на здравните грижи“.

Освен това лечебното заведение ще предоставя възможност за следдипломна квалификация на специализанти по Анестезиология и интензивно лечение,АГ, Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната, Инфекциозни болести, Кардиология, Клинична лаборатория, Неврохирургия, Нервни болести, Нефрология, Образна диагностика, Ортопедия и травматология, Педиатрия, Съдова хирургия, Уроголия, УНГ, Съдебна медицина, Физикална и рехабилитационна медицина и Ревматология, става ясно от доклад на министър Москов към предложението.

След приемането му от Министерски съвет, Бургас ще разполага с две университетски болници – държавната МБАЛ Бургас и частната „Св. Дева Мария“.

МБАЛ Пловдив ще предоставя практическо обучение на студенти по медицина, медицински сестри и акушерки.

Там ще учат още специализантите по Анестезиология и интензивно лечение, Акушерство и гинекология, Вътрешни болести, Гастроентерология, Ендокринология и болести на обмяната, Кардиология, Клинична лаборатория, Микробиология, Неонатология, Нервни болести, Нефрология, Образна диагностика, Ортопедия и травматология, Очни болести, Педиатрия, Пневмология и фтизиатрия, Ревматология, Урология, Ушно-носно-гърлени болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Хирургия, както и специализанти – медицински сестри и акушерки за придобиване на специалностите Анестезиология и интензивни грижи и Операционна и превързочна техника.

Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания пък ще предоставя практическо обучение на студенти от професионално направление „Медицина“ по специалност „Медицина“ и на студенти от професионално направление „Здравни грижи“ по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Помощник-фармацевт“ и „Медицински лаборант“, както и за следдипломно обучение на лекари за придобиване на специалност Клинична хематология, Медицинска генетика, Трансфузионна хематология и Клинична лаборатория.

Източник:http://medicalnews.bg/2016/06/23/%D0%92-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0/

Добавете коментар