Д-р Орлин Савов: България има изключителни лекари, които по знания и умения не отстъпват на немските си колеги

Д-р Орлин Савов

Д-р Орлин СавовОпределено д-р Савов е пример за успял български лекар в чужбина.

Д-р Орлин Савов придобива магистърска степен по медицина през 1987г. в Медицински университет – Варна. Скоро след това заминава за Германия, където започва да развива своята кариера, като днес е съсобственик в урологичната клиника „Св. Терезиен“, Нюрнберг, Германия, която е и учебна база на Медицинския университет в Ерланген. Определено д-р Савов е пример за успял български лекар в чужбина.

Д-р Орлин Савов даде специално интервю за читателите на Medical News по време на ежегодната асамблея на Международната медицинска асоциация „България“ (IMAB).

Д-р Савов, защо решихте да заминете за Германия през онези далечни времена?

Когато аз завърших все още имаше тъй наречените разпределения – изпращаха ни да работим като участъкови лекари в различни регьони на България в продължение на наколко години.  Тогава реших, че бих опитал и предпочел да се развия в Германия. Намерих начин и заминах.

Как успяхте да намерите работа и да навлезете в тамошната обстановка?

Всъщност пътят бе дълъг и труден. В началото в продължение на две години работих, като медицинска сестра. По-късно, след като търпеливо обиколих 120 болници, в 121-вата отвориха врати за мен. Започнах работа в клиника по урология в град Щраубинг, в долна Бавария.

Започнах да специализирам, като през годините освен  по урология придобих специалност и по урологична хирургия и онкология. Всъщност от 2000г. съм специалист по урология.

Можете ли да кажете, че по някакъв начин българската Ви диплома е водила до дискриминация към Вас?

Аз се гордея със своя произход, както и с образованието, което съм получил. Дори на кабинета си съм посочил умишлено Медицинския университет в град Варна, от който съм излезнал.

Вие ръководите частна клиника в Нюрмберг. Разкажете ни нещо повече за нея?

Да, от 2000г. съм съсобственик на медицинска структура в гр. Нюрнберг, която се занимава с лечение на заболявания на урогениталния тракт.

Разполагаме с 2 клиники и 6 кабинета ситуирани в многопрофилна болница, в които работят 31 сестри, 4 главни лекари и още един ръководител. Имаме и собствен патологичен институт, както и център за проучвания.

Кои са основните принципи, които определят високото ниво на вашата практика?

Ние предлагаме цялостна грижа за пациента , включващо поставянето на диагнозата, вземане на решение за най – подходяща за случая терапия и извършването й, както и диспансеризация с последващо стриктно проследяване.

Всъщност изпълнението на тази последователност е от основно значение за добрия мениджмънт на състоянието на болния, като ние извършваме всички тези стъпки, включително и химио – и лъчетерапия, ако са необходими.

Как менажирате отделните клинични случаи?

След като поставим диагнозата, ако се касае за онкологично заболяване, всеки случай преминава през обсъждане от създадения от нас онко–дисциплинарен кръг, който включва специалисти по урология, патолози, радиолози, както и неправителствена организация – група за самопомощ на пациентите.

Към всеки случай имаме индивидуален подход, което предопределя високата ни ефективност.

Ние сме и център за второ мнение при неясни и по – тежки случаи.

Какъв е броя на пациентите, които преминават годишно през клиниката Ви?

Ние правим анализ на всяко тримесечие, като за такъв период обработваме средно около 5000 пациента. На годишна баз отчитаме, че правим около 1600 операции, като останалите случаи са преминали консервативна терапия.

От 2009г. въведохме много прецизна компютърна система, в която се въвеждат всички данни за всеки пациент. Това прави проследяването много лесно и ефективно, а създадените огромни бази данни могат да се използват за научни анализи.

Възможно ли е във вашата база да се обучават лекари?

Да, ние сме обучаваща база на медицинския университет в Ерланген. Предлагаме и стажове за чужденци, но те са срочни и са за допълнителна квалификация на вече готови специалисти.

Вратите ни са отворени за всеки, който има интерес и желание да повиши своята квалификация.

Вие сте от много години в Германия. Поддържате ли контакт с ваши колеги, които практикуват в България?

Да, разбира се! Аз винаги, когато мога се връщам в страната и участвам в различни форуми. Имам много добри впечатления от много колеги – уролози, като голяма част от тях са мои приятели.

От 2006г. съм почетен професор и доктор на Медицински университет – Варна, а през 2011г. бях удостоен, като почетен член и носител на Златния медал на „Българското урологично дружество“ .

2015г. съвместно с проф. Д. Младенов, проф. М. Цветков, доц. К. Янев и д-р В. Младенов издадохме монография на тема „Тумори на тестиса“, обобщаваща дългогдишния опит на всеки от авторите.

Целта ни бе да подобрим информираността и да докажем необходимостта от скринингови изследвания при мъжете в рискова възраст.

Смятате ли, че нивото на медицината в България рязко се различава от немското?

В България има изключително добри специалисти, които по знания и умения не отстъпват на немските си клеги. Единствената разлика е в средствата с които разполагат едните и другите и е възхитително, че българските специалисти успяват да постигнат високо ниво на медицинска помощ при наличните материални възможности.

Има ли Български пациенти, които идват да се лекуват при вас?

Да, имаме такива пациенти, анализираме случаите и предлагаме лечение, но мое лично мнение е, че в повече от 90% от случаите тези пациенти могат да получат необходимата помощ в България и след лечението си там да постигнат същите резултати, каквито биха били при лечение в Германия.

През целия път, които сте извървял, кое Ви даваше сили да продължите?

Тук ще кажа моето мото: „Аз никога не губя, или печеля, или се уча“!

Д-р Радина Цекова

Източник:http://medicalnews.bg/2016/05/27/%D0%B4-%D1%80-%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5/

Leave a Reply