Нов български учебник представя цялата световна информация, свързана с белодробните болести

Нов български учебник представя цялата световна информация, свързана с белодробните болести

Нов български учебник представя цялата световна информация, свързана с белодробните болестиОпитът на 80 медицински специалисти е събран от екипа, който за първи път от 30 години издава нов учебник за белодробните болести.

Проф. д-р Коста Костов представи новото ръководство, което е събрало цялата световна информация, свързана с белодробните болести. Пулмолозите чакат вече 30 години учебника.

За първи път се издава учебник в два тома, обхващащ абсолютно целия спектър на белодробната медицина. Ние сме се постарали да предоставим едно помагало на нашите колеги. В това ръководство има едно широко представителство на една цяла клинична медицинска общност – кардиолози, рентгенолози, патолози, гръдни хирурзи, морфолози, вирусолози, спектъра на най-добрите специалисти в областта на респтираторната медицината, каза проф. д-р Коста Костов.

Проф. Костов посочи, че за последните години държавата не е подпомогнала издаването на нови учебници в областта на медицината.

Ако няма хора с възрожденски дух, този учебник нямаше да бъде факт. Аз много благодаря на всички, които застанаха зад мен да съберем целия световен опит в достиженията на световната пулмология, допълни той.

Учебникът е 1000 бройки и ще се предостави безвъзмездно на пулмолозите, на общопрактикуващите лекари, на библиотеките в медицинските висши училища, на Народната библиотека и на останалите лекари.

Leave a Reply