Увеличаването на реимбурсацията за някои лекарства ще влиза в сила веднага, а не от следващата година

Увеличават се пациентите със щитовидната патология

Увеличават се пациентите със щитовидната патологияПромяната важи за медикаменти за социалнозначими болести

Касата да повишава нивото на реимбурсация на някои лекарства от ПЛС не от 1-ви януари на следващата календарна година, а веднага, след като Националният съвет по цени и реимбурсиране определи по-високата реимбурсация. Това е едно от новите предложения в Наредба 10 на здравното министерство, качено за обществено обсъждане.

Става въпрос за медикаменти за заболявания, които са основна причина за инвалидизация и смъртност у нас.

С измененията се предлага НЗОК да анализира и обобщава всеки месец информацията за INN за лечение на заболяване, което заема едно от първите шест места у нас като причина за смъртност, влизане в болница и инвалидизация.

Касата и в момента анализира тези данни, но повишеното ниво на заплащане на даден медикамент влиза в сила от началото на следващата календарна година. Според МЗ промените ще дадат възможност за по-добър достъп на пациентите до лечение на социалнозначими заболявания, тъй като лекарствата ще могат да се ползват от тях веднага след повишаване на нивото им на заплащане от страна на съвета по цени и реимбурисране.

От ведомството смятат още, че това не би трябвало да създаде проблем на бюджета на касата.

Източник:http://www.zdrave.net/news/novini-210/uvelichavaneto-reimbursatsiyata-nyakoi-lekarstva-64049

Leave a Reply