Започва обучение на специалисти за работа с деца с аутизъм

Започва обучение на специалисти за работа с деца с аутизъм
 Започва обучение на специалисти за работа с деца с аутизъм„Тенденции в диагностиката на Детски аутизъм и други генерализирани разстройства на развитието“ е темата на обучението, което ще се проведе на 11 май 2016 г. от 10:00 ч. в ТОКУДА болница, София, зала „Аула”. Гост лектор ще бъде д-р IGNATIOS KAFANTARISZEIMPEGLOU, психиатър с дългогодишен опит в работата с развитийни разстройства в Нова Зеландия и Европа.
С това обучение ще се сложи началото на проект „Заедно за невидимите деца на България“, финансиран от Столична община по Първа приоритетна ос на програма Европа 2016 г., което ще се реализира от сдружение „Аутизъм днес“. На официалното откриване утре са поканени представители от институциите, без чиято подкрепа мисията не би била успешна. Сред тях е народния представител и заместник председател на комисията по културата и медиите към НС – Ирена Соколова. С този проект се продължава каузата на организацията, зад която застанаха много родители, специалисти, работещи с деца от аутистичния спектър, партньори, дарители, съмишленици, приятели, а именно – да се създават условия за качествена грижа за аутистичните личности в България. В обучението ще се включат специалисти, които работят с деца от аутистичния спектър – психиатри, педиатри, лични лекари, психолози, логопеди, ресурсни учители, педагози и др. като целта е да се повиши информираността чрез трансфер на чужд опит и ноу-хау, да се придобият знания и умения как да бъдат предоставени нужните специализирани грижи за децата с аутизъм по-ефективно, за да се получи успешното им включване в социалния живот.

Всички заинтересовани от това да станат част от положителната промяна, да се присъединят към общността на хората, загрижени за децата с аутизъм, могат да се включат в обучението като се запишат на он-лайн формата http://goo.gl/forms/sArzmllSAU, където ще намерят още допълнителна информация.  Важна част от проект „Заедно за невидимите деца на България“ е информираността, чрез която се надяваме не само да поставим проблемите на хората с аутизъм в дневния ред на медиите, но и да предложим решения, да организираме дебат със заинтересованите страни и да „облечем“ в законова рамка конструктивните си предложения. Нещо повече, насищането на информационното пространство с добри практики в областта на грижата за аутистичните личности, внасяне на ноу-хау за всички ангажирани с това страни, задаване на стандарти за качество, провокиране създаването на иновативни и алтернативни социални услуги би подпомогнало особено много хората с аутизъм и техните семейства, изправени сега пред необходимостта сами да търсят начини за справяне с проблема, често без каквато и да било институционална и друга подкрепа. Разпространяването на информация ще ни позволи да мултиплицираме резултатите извън територията на София и от тях да се ползват заинтересованите в цялата страна. В проекта се предвижда реализиране на информационна кампания за широката общественост, специалисти, педагогически персонал, обслужващ деца от аутистичния спектър, като основната ни цел е ранна интервенция и превенция на социалната изолация. Повод да се постави дебата в публичното пространство ще стане Световния ден за защита достойнството на аутистичната личност, отбелязван по света от 2005 г. на 18 юни.

Източник:https://www.actualno.com/healthy/zapochva-obuchenie-na-specialisti-za-rabota-s-deca-s-autizym-news_538936.html

Leave a Reply