Двата пакета услуги, покривани от касата, отново влизат в ЗЗО

Двата пакета услуги, покривани от касата, отново влизат в ЗЗО

Двата пакета услуги, покривани от касата, отново влизат в ЗЗОБлизо два месеца, след като Конституционният съд отмени текста от Закона за здравното осигуряване, обособяващ два пакета услуги, покривани от НЗОК, той отново е предложен за обществено обсъждане. Единствената разлика между отменения текст на чл. 45, ал. 2 от закона и предложения нов са добавените думи „при необходимост“ в изречението: „Пакетът е основен и допълнителен и се определя с наредба на министъра на здравеопазването, като се актуализира при необходимост веднъж годишно, в срок до 31 октомври на съответната година.“

С това обаче промените едва започват.

Съобразявайки се с мотивите на съда, които отбелязваха, че в закона липсват критерии за двата пакета, здравното министерство е разписало по-подробно на какъв принцип пакетите се определят като „основен“ и „допълнителен“.

Според новите промени, пакетът е основен и допълнителен в зависимост от необходимостта да се осъществява незабавно или да се планира за изпълнение в съответствие със стадия, развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и състояние. Вторият критерии за това в кой от двата пакета попада дадена диагноза е необходимостта от осигуряване на здравна закрила на рискови групи, сред които са деца, бременни и родилки, както и „лица със заболявания и състояния, които могат да доведат до смърт или тежки необратими функционални увреждания на жизненозначими органи и системи“.

В основния пакет влизат профилактични дейности, диагностика и лечение на спешни състояния, както и на остри и внезапно възникнали такива. В него попадат още диагностика и лечение на травми и отравяния, на заболявания и състояния при деца, бременни и родилки, на онкологични, сърдечносъдови и инфекциозни заболявания, както и на заболявания и състояния при трансплантирани пациенти. Освен това в основния пакет влизат и диагностика и лечение на всички състояния, възникнали в резултат на внезапно настъпила промяна в хода на съществуващо заболяване, при които отлагането на лечението може да доведе до влошаване на състоянието, както и продължително лечение след острата фаза на заболяването. Тук е също така и диагностиката и лечението на дентални заболявания при спешни състояния.

Допълнителният пакет пък включва лечение на диагностицирани заболявания или състояния, които не водят до непосредствена заплаха за живота или трайно увреждане на здравето и при които медицинските дейности могат да бъдат планирани във времето без опасност от влошаване на състоянието и степента или стадия на развитие на болестта, гласят новите текстове.

Колко време ще чака пациентът пък трябва да се определи след поставяне на диагноза, обективна медицинска оценка на здравословното му състояние, на историята и вероятното развитие на заболяването. Освен това той трябва да получи информация относно сроковете за планов прием, която да му даде възможност за вземането на информирано решение, стана ясно от текстовете.

Максималният срок за отлагане на влизането в болница на пациента вече не е фиксиран на два месеца, става ясно още от проектодокумента. Там е записано, че той се определя от наредбата, в която са разписани основният и допълнителният пакет, като изрично се посочва, че той не може да води до опасност от влошаване на здравословното състояние на пациента.

Новите текстове ще влязат в сила след разписването на основния и допълнителния пакет, става ясно още от промените.

Източник:http://www.zdrave.net/news/novini-210/dvata-paketa-uslugi-pokrivani-kasata-otnovo-vlizat-63951

Leave a Reply