Лекарският съюз се обърна към съда заради Москов и НЗОК | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |вторник, юни 6, 2023
Вие сте тук: Home » Инициативи и мероприятия » Лекарският съюз се обърна към съда заради Москов и НЗОК
  • Последвайте ни:!

Лекарският съюз се обърна към съда заради Москов и НЗОК 

Лекарският съюз се обърна към съда заради Москов и НЗОКБългарският лекарски съюз (БЛС) внесе жалба във Върховния административен съд, с която иска отмяната и спирането на действието на „служебния” Национален рамков договор (НРД), съобщиха от БЛС.
НРД беше приет под формата на Решение от Надзорния съвет на НЗОК на 29 март. При преговорите за НРД лекарите бяха категорични, че не желаят пръстовият идентификатор да влиза в рамковия договор за тази година. Сега съсловната организация излага своите аргументи за незаконосъобразност, цитирайки поредица от членове и глави от документа, пише БГНЕС. „Направеното изброяване е с цел да подчертаем, че посоченият акт на НС на НЗОК цели по един несъмнен и противоправен начин да замени НРДМД. По своята същност това е изземване на правомощията на единия договорен субект, а именно БЛС, и грубо погазване на основополагащото договорно начало, изграждащо цялостната философия на ЗЗО и гарантиращо баланса на интереси в системата”, се казва в жалбата, подписана от председателя на БЛС д-р В. Грозев. Приложени са поредица от аргументи в подкрепа на тезата, че Надзорният съвет на касата е излязъл от законовата рамка, която му дава право да приеме отделни текстове, само в случаи, че през последната година има приети и влезли в сила нормативни актове, свързани с рамковия договор. „Акцентираме върху обстоятелството, че НС на НЗОК не разполага с правомощия за изменение на НРДМД…. Безспорно, колкото и парадоксално да звучи, е налице и едновременно нарушаване, и заобикаляне на закона”, се казва още в жалбата.

Искането на БЛС е не само за отмяна на въпросното Решение, но и за спиране на неговото действие, поради това, че действието на подзаконовия административен акт би могло да причини значителни и трудно поправими вреди за изпълнителите на медицинска помощ и на още по-силно основание за здравноосигурените лица, както и с оглед предотвратяване на осъществяването на незаконосъобразни действия, разпоредени със същия. „С изпълнение на обжалвания акт ще се причинят не само материални вреди на пациентите, които биха могли да бъдат компенсирани по някакъв начин впоследствие след отмяната на акта, но и нематериални – затруднен достъп до БЛЗ”, завършва жалбата на БЛС. Тя е депозирана в съда още на 13 април т. г.

Източник:https://www.actualno.com/healthy/lekarskijat-syuz-se-obyrna-kym-syda-zaradi-moskov-i-nzok-news_536699.html

Добавете коментар