Закриха онкоцентър менте в София

Закриха онкоцентър менте в София

Закриха онкоцентър менте в СофияПрилаганите в него методи били несериозни и непризнати, категорични са водещи специалисти

Онкоцентър менте в София беше закрит от Столичната регионална здравна инспекция. Заличаването на „Амбулатория за извънболнична специализирана помощ – Медицински център за интегративна медицина” ООД, който бе с удостоверение за регистрация под №7719 стана със заповед на директора на СРЗИ д-р Данчо Пенчев, считано от 19 април 2016 г. Заличаването стана след проверка на Изпълнителната агенция „Медицински одит” и инспекцията след разследване на „Монитор”, по време на което стана ясно, че във въпросния център се лекуват раково болни по непризната терапия нито у нас, нито в чужбина. Това е т. нар. инсулин-потенцирана химиотерапия терапия.

От докладите на водещи онколози и химиотерапевти до Медицинския одит и СРЗИ, с които „Монитор” разполага, става ясно, че методът не фигурира в нито едно ръководство – в Европа или Америка, както и в ръководството на Българското научноонкологично дружество и в неговия фармакотерапевтичен справочник за лечение на солидни тумори. Специалистите изрично посочват, че солидни тумори се лекуват

само от лекари с придобита специалност по медицинска онкология

или онкология и вътрешни болести. Водещите онколози и химиотерапевти подчертават, че „назначаването и прилагането на противотуморно лечение се извършва единствено в тези здравни заведения, където се отчита ефектът от прилагането на лечението и се проследяват болните”. Във въпросната лечебница това не се прави.

Първоначално центърът е регистриран през 2006 г. и функционира до 2011 г., когато медицинските одитори засичат редица нарушения в него, включително прилагане на неразрешени методи за лечение на рак у нас, практикуване от доктори без онкологична специалност, и предлагат закриване на лечебното заведение. Със заповед на директора на СРЗИ той е заличен през 2011 г. Година по-късно е подадено ново заявление за регистрация и е разкрит отново с дейности по вътрешни болести, урология, хирургия и обща медицина.

Неколкократни последващи проверки на одиторите отново засичат нарушения, там отново се прилага непризнатата инсулин-потенцирана химиотерапия терапия от лекари без онкологична специалност. Всяка от петте години до 19 април, когато центърът беше заличен, ИАМО е правила проверка и открива нарушения. От констативните протоколи става ясно, че там „се извършват специфични медицински дейности на базата на собствени протоколи и методики”. Въпреки това

на пациенти е провеждана химиотерапия, макар и в ниски дози

Одиторите описват случаи с конкретни имена, подбрани на случаен принцип от медицинския дневник в центъра. При последната проверка на СРЗИ от 3 февруари инспекторите установяват, че в правилника за дейността от 27 декември 2011г., който е бил представен на проверяващите, е посочена и онкологична дейност, такава се рекламира и на сайта на центъра.

Източник:http://www.monitor.bg/a/view/10544-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/

Leave a Reply