Осигуряват медицински изделия за лечение на мозъчно-съдови заболявания със средства от бюджета

Осигуряват медицински изделия за лечение на мозъчно-съдови заболявания със средства от бюджета
Осигуряват медицински изделия за лечение на мозъчно-съдови заболявания със средства от бюджетаМинистерският съвет одобри промени в постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2016 година.

С него се създава възможност със средства от държавния бюджет да се осигуряват медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания, които не се заплащат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. За прилагане на предложения текст не са необходими допълнителни финансови средства. Те са разчетени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г. Очакваните резултати от реализацията на тази дейност са свързани с устойчиво намаляване на показателите за смъртност и степен на увреждане в резултат на мозъчно-съдови инциденти, респективно общо подобряване на показателите за здравното състояние на българските граждани. Предложението е в съответствие с политиката на правителството за повишаване на ефективността на медицинското обслужване на социално значимите заболявания.

Източник:https://www.actualno.com/healthy/osigurjavat-medicinski-izdelija-za-lechenie-na-mozychno-sydovi-zaboljavanija-sys-sredstva-ot-budjeta-news_535663.html

Leave a Reply