Обучаваме парамедици с европари, взети с проект от едно министерство пред друго

Обучаваме парамедици с европари, взети с проект от едно министерство пред друго
Обучаваме парамедици с европари, взети с проект от едно министерство пред другоОт днес (19 април) официално започва обучението за придобиване на квалификация за парамедици. Курсът е част от програмата „Активни млади хора до 29-годишна възраст“ на МТСП, по която здравното министерство е кандидатствало специално за обучение на парамедици.

Младите хора, които от днес започват да подписват своите договори за участие в програмата, са подбрани предварително според конкретни критерии, които гарантират възможността им да упражняват тази професия. От програмата на този етап ще се възползват 7 Центрове за спешна медицинска помощ от страната – Пловдив, Сливен, Кърджали, Бургас, Разград, Варна и Смолян. В рамките на програмата Министерството на здравеопазването е поело задължението след приключване на обучението да назначи новоквалифицираните парамедици на трудов договор в някой от спешните центрове или във филиал, а МТСП ще поеме заплащането на възнагражденията им за първите 6 месеца. Днес в Държавен вестник беше обнародвана и Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Парамедик“ на министъра на образованието и науката. Тя определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по новата за България професия „Парамедик“. Съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение тази професия е от област на образование „Здравеопазване“, професионално направление „Здравни грижи“. Обучението на парамедиците се провежда на три степени на професионална квалификация. С ДОИ се определят конкретните професионални знания, умения и компетентности по професията, които ще гарантират на обучаващите се възможност за упражняването й. С нормативния акт се регламентират и изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Източник:https://www.actualno.com/healthy/obuchavame-paramedici-s-evropari-vzeti-s-proekt-ot-edno-ministerstvo-pred-drugo-news_535455.html

Leave a Reply