Заплащането на дейността на онкокомитетите от НЗОК е важна стъпка напред

Доц. Костадин Ангелов

Доц. Костадин АнгеловДоц. Костадин Ангелов, директор на УМБАЛ „Александровска“:

Заплащането на дейността на онкокомитетите от НЗОК е важна стъпка напред

Фактът, че специализантите след втората година вече ще бъдат пълноправни участници в лечебния процес заслужава много висока оценка, според директора на най-голямата ни университетска болница

Фактът, че работата на онкокомитетите вече ще бъде заплащана от НЗОК е една много положителна промяна, защото досега болниците на практика финансираха сами тази дейност с вътрешен ресурс и по някакъв начин успяваха да компенсират загубите си от тази ситуация. Новото решение обаче е много по-справедливо и разумно. Това коментира директорът на УМБАЛ „Александровска“ доц. Костадин Ангелов по време на медиен семинар през уикенда. По неговите думи стадий-ориентираният подход при онкологичните заболявания е основополагащ и правилното планиране на отделните етапи на лечебния процес е немислимо без участието на експертите от онкокомитета.

Да бъде осигурена възможност за нормална работа на тези специалисти е много важно, както е важно и лечебното заведение да има гарантирано заплащане за тази дейност, поясни доц. Ангелов. Очакваме положително развитие и на проблема с остойностяването на клинична пътека 253 за палиативни грижи в онкологията, тъй като има немалко пациенти, които се нуждаят от такива, допълни още д-р Ангелов. В „Александровска“ разработваме и специална „карта на пациента“, в която ще бъдат подредени и обяснени на разбираем език всички стъпки на болния от приемането до изписването му, ще бъдат описани неговите права като пациент, но и неговите задължения, разказа още директорът на най-голямата ни университетска болница.

Доц. Ангелов изрази още удовлетворението си от промените, свързани с дейността на специализантите. След втората година на специализацията им младите медици ще бъдат равноправни участници в лечебния процес и в работата на структурите, в които специализират, а подписът им във всички медицински документи ще бъде признаван. Тази стъпка е изключително навременна и важна, защото в цяла Европа стремежът е специализиращите лекари да имат осигурени пълноценни условия за развитие, а така също и да могат да поемат отговорност  за работата си.

Източник:http://www.zdrave.net/news/novini-210/zaplashtaneto-deynostta-onkokomitetite-nzok-63881

Leave a Reply