Доц. Наков и д-р Колев, ИСУЛ: Капсулната ендоскопия е скъпо и времеемко изследване, което не винаги оправдава очакванията ни

Доц. Наков и д-р Колев, ИСУЛ: Капсулната ендоскопия е скъпо и времеемко изследване, което не винаги оправдава очакванията ни

Доц. Венцислав НаковКласическите ендоскопии са много по-сигурни и по-високоинформативни методи, които дават сигурност на клинициста

Ендоскопските методи са едни от най-често използваните в гастроентерологичната практика, не е тайна и че с всяка изминала година техниката за провеждането на тези изследвания се развива и усъвършенства.

Един от тези методи, който предизвиква особен интерес както сред болните, така и сред специалистите е капсулната ентероскопия. Вероятно това е така най-вече защото повечето реклами за него наблягат на няколко важни предимства – неинвизивност, леснота на изпълнението, възможност за бърз и атравматичен оглед на тънките черва с помощта на капсули, снабдени с миниатюрни видеокамери, които заснемат поредица от образи на място.

Какво е реалното място на капсулната видеоендоскопия в съвременната диагностика на заболяванията на червата? Позната ли е тя на нашите специалисти и използват ли те реално нейните възможности?

С тeзи въпроси се обърнахме към двама водещи ендоскописти от най-старата университетска клиника по гастроентерология в Европа, която се намира в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – Доц. Венцислав Наков и д-р Николай Колев.

Ето техните отговори:

Доц. Венцислав Наков (на снимката): Първият екип специалисти, въвел метода у нас е ръководен от проф. Захарий Кръстев, един от колегите, работил много активно на това поле е д-р Веселин Колчаков. Оттогова са изминали почти 10 години, първите капсулни видеоендескопии са проведени в УМБАЛ „Св.Иван Рилски“ през есента на 2006 г., две години по-късно на научен форум са изнесени и първите съобщения на екипа. Малко по-късно методът е започнал да се прилага и в нашата болница.

Д-р Николай Колев: Методът е навлязъл в Европа през 2003 г., интересното е това, че от самото начало на неговото навлизане в практиката са наблюдава първоначлен „бум“ на показанията, последван от тяхното стесняване. На практика това е едно неинавзивно изследване, което има диагностична стойност и това е намерило своето отражение в  гайдланите на Европейското дружество по гастроентерология.

Доц. Венцислав Наков: На практика това е  едно скъпо и времеемко изследване, което не винаги оправдава очакванията ни. Бих казал , че класическата колоноскопия е много по-сигурен и по-високоинформативен метод, който дава сигурност на клинициста. Ще дам за пример – окултното кървене като симптом. В 90% от случаите то е произхожда от стомаха или от дуоденума, в 9% от случаите причината е в дебелото черво – дивертикулоза, полипи или тумор, и само в 1% причината е в тънкото черво.

Надеждността на капсулната видеоколоноскопия е едва 60%, при това по-скоро става въпрос за случайност, а в една трета от случаите методът не може да  даде ясен отговор. Глутеновите ентеропатии, тънкочревните ензимопатии и имунодефицитните състояния имат ясна картина

Д-р Николай Колев: При всички случаи става въпрос за адитивен метод, а не за метод на първи избор. При това не трябва да се забравя, че това е едно скъпоструващо изследване и пациентите заплащат за него 1400 лв., което е стойността  на консуматива.

Доц. Венцислав Наков:  Около  три четвърти от пациентите, насочени от мрежата към нас са неодооценени, не са били правилно консултирани и подбрани, което също е смущаващо.

Източник:http://medicalnews.bg/2016/04/14/%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4-%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5/

Leave a Reply