Спират разкарването на линейки за зареждане на гориво

Спират разкарването на линейки за зареждане на гориво

Спират разкарването на линейки за зареждане на горивоЦентралният орган за обществени поръчки ще провежда процедури за доставка на автомобилно гориво за спешните медицински центрове, съобщиха от правителствената пресслужба.

Преди месец стана ясно, че линейки от Софийска област се разкарват до столицата, като в някои случаи изминават 200 км, само за да заредят от бензиностанция на веригата, спечелила търга за доставка на горива.

С решение на МС са направени промени в постановлението за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт се разширява кръгът на потребителите на централизираното възлагане.

Централният орган ще провежда процедури за сключване на рамкови споразумения и договори за възлагане на обществени поръчки и за нуждите на възложителите, ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването. Предмет на възлагане в тези случаи ще са само обществени поръчки за доставка на автомобилно гориво.

С предложението се цели да се създаде възможност за центровете за спешна медицинска помощ и другите второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването да сключват договори за доставка на автомобилно гориво при по-добри цени и условия.

Източник:http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5427307

Leave a Reply