Д-р Иван Лютаков: Специализацията по гастроентерология в ИСУЛ води до добра теоритична и практична подготовка

Д-р Иван Лютаков

Д-р Иван ЛютаковСпециално интервю за Medical News във връзка с втория Национален конгрес за млади гастроентеролози  даде д-р Иван Лютаков, специализант и докторант по гастроентерология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. 

Разработката на д-р Лютаков „Ендоскопска мукозна резекция на голям вилозен полип в ректум – клиничен случай“ беше отличена с първо място в секция „Гастроентерология“ на конгреса.

Какви са впечатленията Ви от втория Национален конгрес за млади гастроентеролози?

Програмата и презентациите бяха организирани много добре, разгледаните клиничните случаи бяха много интересни, с разнообразна патология. Наблюдава се голяма посещаемост,  от студентите също има голям интерес.

Бихте ли споделили каква е темата на Вашата лекция и кои бяха по-важните моменти в нея?

Моята презентация е за интересен случай на  пациент от УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“  с ендоскопска мукозна резекция на голям вилозен аденом в ректум, извършена от доц.Пенчев, като аз му асистирах.

Проследихме много добър резултат, на шестия месец напълно епителизирала язвена ниша без данни за рецидив.

Колко често участвате на медицински конгреси в България и чужбина?

За щастие, специализантите от УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,  имаме възможността често да участваме на подобни конгреси, дори и чуждестранни, което е голямо предимство за нашата клиника.

Националният конгрес за млади гастроентеролози е един от малкото, организиран от млади лекари за млади лекари, а още повече е и без такса правоучастие. Трябва ли според вас тази традиция да се запази и нужно ли е младите гастроентеролози да се обединят в асоциация?

Да, смятам, че именно това е едно от предимствата на конгреса – фактът, че е организиран от млади лекари за млади лекари, споделяме опит и се учим взаимно. Другото важно е липсата на такса участие, което позволява на хора, затруднени финансово, също да присъстват и да се изявят.

Моето мнение е, че е хубаво да има асоциация на младите гастроентеролози, което ще позволи конгресът да стане по-мащабен, като например се поканят и чуждестранни лектори.

Как оценявате колаборацията между гастроентеролозите, както и тази между тях и останалите специалисти?

За момента ми прави  впечатление, че колеги ендокринолози, онколози, хирурзи и други, са също тук на конгреса, така че засега комуникацията е добра, би могло, разбира се,  да се работи още в тази насока.

Може би една такава асоциация на младите гастроентеролози ще спомогне за подобряване  колаборацията между колегите.

Защо избрахте да специализирате гастроентерология?

Защото смятам ,че това е една от най-обширните специалности в медицината, тъй като обхваща голям набор от органи, които могат да се изследват с помощта на различни методики.

Например,  хепатологията би могла да бъде една отделна специалност,включена в гастроентерологията е много разнообразна и интересна. Също така инвазивните техники, използвани тук, са особено атрактивни за повечето млади лекари.

Доволни ли сте от специализацията си?

Да, за момента съм доволен, много добра теоритична подготовка, интересни клинични случаи, участие на различни конгреси, от практическа гледна точка също.

Опишете един работен ден на млад гастроентеролог?

Сутрин задължително рапорт, след което една бърза визитация  и преглеждане на болните, след което изписване и приемане на новите пациенти, участие в различните ендоскопски зали и ехографски кабинети.

България или чужбина?

За момента – България, в чужбина искам да отида на различни курсове за осъвършенстване, защото там наистина стилът на преподаване е доста иновативен и много неща могат да се видят, които са по-различни.

Румена Савова

Източник:http://medicalnews.bg/2016/04/10/%D0%B4-%D1%80-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B0/

Leave a Reply