Д-р Петър Москов: Здравната каса отваря пунктове за пръстова идентификация през май

Д-р Петър Москов: Здравната каса отваря пунктове за пръстова идентификация през май

Д-р Петър Москов: Здравната каса отваря пунктове за пръстова идентификация през май С нея пациентът ще получи своя код в електронната здравна система

С министъра на здравеопазването Петър Москов разговаря Анна Ботинова

– Д-р Москов, промените в здравната система от 1 април започнаха на фона на лекарски протести. Чувствате ли се неразбран сред колегите си?

– Категорично не. Преди близо 1,5 г. това правителство завари по същество фалирала здравноосигурителна система. Приходите намаляваха от година на година, а разходната част беше свързана с непрогнозируеми разходи всяка година. Вследствие на законодателните промени и работата на администрацията тези явления бяха овладени. Първо, държавата по законово установен план повишава своята вноска за осигуряваните от нея групи към здравната каса. Второ, благодарение на работата на приходната администрация, 200 000 души отново влязоха в осигурителната система и плащат здравните си вноски. Приходната част е стабилизирана и с ясен тренд на растеж.

В разходите също постигнахме относителна стабилност и прогнозируемост. Задължихме фармаиндустрията да връща в бюджета на НЗОК 10% от оборота си, това са част от печалбите. Така се осигуряват повече и по-евтини лекарства. Разполагаме средно с до 60 млн. лв. повече годишно за лекарства.

Постигнахме стабилност и прогнозируемост и в болничната сфера. Там приехме анализа и предложенията на Българския лекарски съюз (БЛС), че достигнатите миналата година 2 млн. лв. хоспитализации са равновесна точка, над която всеки прием трябва да бъде тълкуван като свързан с епидемия или друго извънредно обстоятелство, или с кражба и лъжа.

– Здравната карта с каква цел е въведена?

– Заварихме и стихийно разрастваща се като брой лечебни заведения болнична структура, базирана на бизнес планове. Това – без никаква връзка с реалните потребности на населението. Заварихме раздута болнична система и недоразвита доболнична, което е в противоречие с логиката. Ангажимент на България от 2007 г. е приемането на национална здравна карта, тя е факт при това правителство. Тя съдържа анализ на потребностите за период от 3 г. назад, отчита всеки преминал пациент

за това време. На тази база са очертани потребностите и дефицитите на системата. Създадените на база бизнес план неща трябваше и вече са променени със закони и наредби. Здравната каса дълги години бе извадена от функцията си да представлява пациентите. Тя се беше превърнала във функция на определени лобита в здравната система. Това беше прекратено тази година и лекарите също ще се почувстват по-леко от това – новите правила ще отсеят лекарите от търговците.

– Срещу това ли протестират вашите колеги?

– Със сдружението на джипитата проведохме поредица срещи и по всеки пункт, засягащ работата на личните лекари, и държавата, и касата влизат в ежедневен диалог с техните представители. За 48 часа преди подписването на решението на касата за новите правила със сдружението на джипитата, с това на онколозите, с педиатрите – по гилдии, свършихме по-качествена работа, която защитава и интересите на лекарите, и на пациентите, отколкото за 3 месеца преговори с БЛС. С личните лекари отчетохме, че преди това диалогът ни не е бил достатъчно активен, и това се коригира. Не мога да приема същото за лекарския съюз обаче – проверих, че за 3 месеца договаряне за рамков договор само аз съм имал 15 срещи с ръководството. На ниво експерти от МЗ и НЗОК са още десетки. Значи е имало диалог, въпросът е до какво е довел. Параметрите в решението на надзорния съвет на НЗОК за 2016 г. са много по-добри от тези в рамковия договор за 2015 г. и дълбоко не разбирам от какво са породени протестите и това някой да иска връщане към тези от 2015 г. Няма да отстъпя от въведените критерии за качество и оценка на работата от страна на здравната каса, включително и чрез оценка от пациентите. Така действат тези системи в целия свят. Когато някой говори за хаос сега, трябва да отговори смята ли за порядък досегашното положение. Да промениш системата означава да я направиш, да работи по правила, прозрачни като начин на финансиране и гарантиращи пътя на пациента. Всичко останало е връщане към правилата на джунглата, към които някои може би са се адаптирали добре, но те не са правилата на правителството, на касата, нито на огромната част от лекарското съсловие.

– Въвеждането на пръстовия идентификатор ли е основният проблем, както се изтъква?

– Дори в БЛС мнението не е еднозначно – видях интервю с представител на ръководството, който се беше обявил “за”. Пътят към контрол на финансирането минава през електронизация на здравеопазването.

Включва електронна идентификация, електронна рецепта, електронно досие. Отключващият момент за всички тези улесняващи опции, свързани с по-малко бумащина за лекарите, е идентификаторът.

Апропо персоналният електронен уникален идентификационен код е задължение на касата по закон от 2004 г. Тази година се въвежда само за болниците. Това са отношения между касата и нейните вложители. Не би затруднило, нито променило дейността на лекарите. Ако е проблем за някой от съсловието, то той е излязъл от лекарските си функции и се занимава с бизнес, и то криминален – с фалшифициране на прием на пациенти, с липса на адекватна документация, с липса на аргументация и т.н.

– Какво се изисква от пациентите?

– От следващия месец с пилотното въвеждане на идентификатора НЗОК ще разкрие изнесени бюра в големите болници. Там хората ще могат да се регистрират в системата, да дават сигнали и предложения, да се информират

и да изказват притесненията си от гледна точка на взаимодействието със системата. Така работи една банка, така трябва да работи и една здравноосигурителна каса. Това е добре и за болниците, и за пациентите.

– Как точно ще се включват хората, какво трябва да направят?

– Това е пилотното стартиране и събиране на база данни за осигурените лица. Пациентът, който е отишъл в болницата за някаква дейност, трябва да отдели около минута, през което време неговата уникална структура на пръста ще бъде превърната в уникален цифров код, квазинепробиваем. Това не е снемане на отпечатъци – от този код не може да се получи обратно структура на отпечатък. След това този негов код ще бъде гаранция, че той разрешава на касата да прави плащане от негово име – в негово присъствие и по негово желание. Една от опциите, част от технологичното решение – всеки осигурен ще може да изтегли мобилно приложение на телефона си, с което да получава съобщения при реализиране на плащане от негово име.

– Задължително ли е, или е по желание?

– Когато по физически или медицински причини няма възможност да се получи този код, е предвидено това да стане с електронна здравна карта. Здравната каса ще направи комуникационна кампания за всичко това.

– Разбрахте ли кои са “анонимните чиновници” от здравната каса, за които казахте миналата седмица, че са променили цените на пътеките за онкологията?

– До момента нямам отговор и отправям отново въпроса към ръководствата на здравната каса и лекарския съюз – чии подписи стоят под протокола, с който цените на онкологичните пътеки се намаляват с 60%? Докато не се намери отговорът, ще твърдя, че това е свързано с лош начин на функциониране и контрол.

– Какви лимити ще има за болниците?

– Те няма да бъдат в ситуация на лимити, както през 2015 г. Касата им гарантира, че достигнатите обеми през 2015 г., ще бъдат изпълними и финансирани и тази година. Там, където има увеличение на пациентите към дадена болница, причините може да са 2: нови лекари, дошли отдругаде, или нова апаратура. Затова има механизъм за преразглеждане и адекватна реакция в тези случаи. До този момент НЗОК разпределяше парите като “бюджети на болниците” и ако този месец болницата не достигне бюджета си, остатъкът беше прехвърлян за следващия период. Тези пари обаче не са за гаранция на бюджета на болниците, а за гаранция на пациента, че като избере лечебно заведение, то ще бъде финансирано за лечението му. Така че, ако болницата не достигне бюджета си от миналата година, няма да получава прехвърляне за следващ период. Щом пациентите този месец са избрали друга болница, парите ще отидат там. Отчетени са всички специфики, средният престой за всяка болница, сезонността, миграционните фактори и др. за последните 3 г. Това е стъпката към

връщането към

парадигмата

“Парите следват

пациента

Гарантираме, че тази година болниците ще бъдат финансирани по-справедливо, като се отчетат нивата на компетентност и обращаемостта на пациентите.

– Какво се променя за онкологиите?

– Принципът е, че онкологичното страдание изисква цял комплекс медицински действия. Не е свързано с това да предоставиш определен етап от лечението и да го пуснеш да се оправя сам в джунглата. Новите правила на НЗОК гарантират, че договори ще има с лечебни заведения, които осигуряват целия път на пациента – сами или чрез договори с други болници. Всяка структура, която е осигурявала определен сегмент от лечението, може да продължи да го върши, но след като предостави договор пред касата за липсващите дейности. Нищо за химиотерапиите не се променя освен разбирането, че химиотерапията е само част от техния ангажимент към пациента и те трябва да осигурят липсващите части чрез договорни отношения.

– Докъде стигна изграждането на центровете за лечение на инсулт, за които има програма на министерството?

– Готов е медицинският стандарт, по който ще се осъществява тази дейност. В рамките на този месец трябва да тръгне обществената поръчка за медицинските изделия, които се прилагат в хода на съвременното лечение на исхемичен инсулт. Става дума за стентовете, които се поставят в мозъчните артерии по подобие на тези в коронарните артерии при инфаркт. Ефектът е същият – в единия случай се отпушва коронарният съд, това вече е стандарт и у нас, в другия случай се отпушва мозъчният съд. Държавата осигурява с пари от бюджета закупуването на медицинските изделия.

– Ще има ли лимит за броя пациенти, които ще получат този тип терапия при инсулт до края на годината?

– Всяко нещо има лимит, разбира се. Работната група е направила преценка на количеството случаи, които изискват такъв тип лечение, на база миналогодишните пациенти с инсулт, постъпвали в големите болници. Държавата съответно гарантира, че пациентите, които на годишна база трябва да получат това лечение, което спасява от смърт и от инвалидизиране, ще бъдат финансирани. Не мога да кажа конкретната бройка, предвидена от експертната група.

– А предвидено ли е обучение на системата, например спешната помощ, за адекватно включване в този процес – така че да се спази златният час от началото на симптомите до старта на лечението?

– Около големите болници, в които се изграждат центровете за лечение на инсулт, ще бъдат формирани такива мрежи, включващи останалите медицински структури, които имат отношение. Трябва да си признаем, че в България липсват важни неща в здравеопазването – да вземем примера с онкологичната мрежа. Не мога да приема, че заради бизнес интересите на някои хора, които са превърнали част от лечението в търговия със скъпи медикаменти, цената ще бъде разпадането на добре функциониращата онкологична мрежа, която следи всички пациенти, диспансеризира ги и предвижда за тях най-доброто решение.

Такава мрежа трябва да създадем и за лечението на инсулта

Във всяка европейска държава това е част от медицинския стандарт. Ако сега се случи на някого от нас, вероятността да остане парализиран наполовина е висока. С въвеждането на такава мрежа от центрове, където диагнозата се поставя моментално и започва прилагането на най-адекватното лечение, на пациента се дава шанс да излезе здрав и прав след 2 дни. Това е цена, която не може да има финансово ограничение. Достъпът ще бъде разширен в рамките на програмата. Пациентът няма да плаща нищо, а тези медицински изделия струват хиляди.

– Колко центъра се предвиждат?

– Общо 5 в цялата страна – 3 в София, в Пловдив и във Варна. Работната група първо определи нуждата от специалисти и звена, така че да се осигури реакция при усложнения. Така определихме базите – това е прерогатив, който министърът може да има, за да гарантира, че пациентът е на място, където може да се преодолее страданието му и същевременно да се гарантират адекватни действия при евентуално усложнение. Това са високотехнологични дейности и на някого може да му се иска да може да бъдат правени във всяко ДКЦ, но това не е възможно.

– На този етап кой е най-големият проблем в здравната система?

– Той е същият, който артикулирах и при встъпването си в длъжност –

дейността на лекарите, медицината, беше изместена от търговия

И за сметка на лекарите, и за сметка на пациентите. Това, което правим през тази година и половина, е да върнем медицинските правила и критерии. Да разделим лекарите от търговците и да гарантираме на пациентите, че срещу здравната си вноска получават определен пакет дейности.

Визитка

* Роден на 17 декември 1970 г. в София

* Завършил е Медицинския университет – София

* Има специалност по анестезиология и интензивно лечение

* Кариерата му на лекар започва в УМБАЛ “Св. Анна“ в София през 1994 г.

* Специализирал е във Франция, Великобритания, Испания и САЩ

* През 2013 г. е избран за зам.-председател на партия “Демократи за силна България”

* Женен, с едно дете

Източник:https://www.24chasa.bg/Article/5410018

Leave a Reply