НЗОК: Няма причина болниците да отказват да приемат онкоболни

НЗОК: Няма причина болниците да отказват да приемат онкоболни

НЗОК: Няма причина болниците да отказват да приемат онкоболни В приетите промени не съществува нищо, което да пречи на договорни партньори на НЗОК, които осъществяват лечение на онкоболни, да продължат да го правят и в момента, съобщиха от НЗОК.

Единствената промяна е амбулаторна процедура № 5 „Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания“, която е в полза както на пациента, така и на лечебните заведения и може да се осъществява единствено от онкокомитет. До този момент НЗОК не е заплащала дейността на онкокомитетите.

С новите изменения касата вече ще заплаща работата на т. нар. онкокомитети, които отговарят на изискванията на алгоритъма на процедурата. Тези онкокомитети винаги са били сформирани от едни и същи специалисти и са обслужвали нуждите на няколко лечебни заведения едновременно. Тук няма промяна, те ще продължат да обслужват повече от едно лечебно заведение. Тъй като за първи път тази дейност се заплаща с публични средства, е нормално касата да изисква те да отговарят на определени условия.

Лечебните заведения, които не могат да покрият изискванията сами да сформират онкокомитет, ще могат да сключат договор за ползване на онкокомитета на други лечебни заведения, като в този случай НЗОК ще заплаща за всеки един обслужен пациент на болницата, чийто е онкокомитетът. Още от днес всички лечебни заведения могат да организират работата си, като провеждат заседание на онкокомитети по процедура № 5, като дейността им гарантирано ще бъде заплатена, след подписването на индивидуалните им договори, които ще влизат в сила от 1 април 2016 г.

Няма причина, поради която на пациент с онкозаболяване да бъде отказано изготвянето на план за онколечение.

Leave a Reply