КРАЙ НА МЪГЛАТА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |вторник, юни 6, 2023
Вие сте тук: Home » Новини » КРАЙ НА МЪГЛАТА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ
  • Последвайте ни:!

КРАЙ НА МЪГЛАТА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ 

Няма спасение - най-вероятно в края на лятото в болница с пръстов отпечатъкДнес 31 март бе издаден извънреден 25-ти брой на Държавен вестник, в който бе публикувано одобреното и изпратено от Министъра на здравеопазването Решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-1 от 29 март 2016 г.Това същото, което беше наричано “ служебен рамков договор “ , “ анекс “ и “заместващо НРД “. Отделна тема е , че ¾ от него е незаконна, но в него поне окончателно се разкри мъглата с “ уникалния код “, “ автентификирането” , ” идентификирането “ и всякакви други медийно и нормативно използувани отглаголни съществителни.

И ТАКА :

Пациентите наистина ще се автентификират с код, само че в чл. 38 ал.1 много хубаво е описано как се създава този код- със цитирам “ сканиране на произволни точки от пръст на ръка на ЗОЛ. Кодът се генерира от четец, върху който ЗОЛ поставя пръст на ръка, и се записва в информационната система на НЗОК.”

Когато пациентът е за лечение в болница, при изписване, пак цитирам / ал. 3 / “потвърждава оказваната му БМП чрез електронна автен­тификация по реда на ал. 1, при която кодът, който се генерира въз основа на сканиране на произволни точки от пръст на ръка на ЗОЛ, се сравнява с УИН от информационната система”. Разбира се, това означава че за да постъпи за лечение, първо трябва да има код, като е направено изключение само за постъпващите в животозастрашаващо състояние в лечебното заведение – пак има отпечатъци, но те трябва да се направят най-късно до изписването.

ПРАВИЛОТО СЕ ПРИЛАГА БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ .

Разпръсната е и мъглата какво ще се прави с децата и с поставените под запрещение . (6) При оказване на медицинска помощ на малолетно или на поставено под пълно запре­щение лице изпълнителят на БМП регистрира в информационната система по ал. 1 и лицето, което може да изразява информирано съгласие за осъществяване на медицински дейности. Регистрира се и родителят / или цялата фамилия ако искат да се сменят /.

Предвидено е обаче, тези който починат в болницата или избягат от нея, да не “ автентификират “ оказаната им медицинска помощ. Не че не може да се мине без такъв текст, но явно искат да е ясно .

КАКВО ПРЕДСТОИ :

  • 14. (1) Националната здравноосигурител­на каса информира изпълнителите на БМП за реализираната техническа възможност за използване на информационната система по чл. 38, ал. 1.

(2) Изпълнителите на БМП в срок до 2 месеца от информирането по ал. 1 се задъл­жават да:

  1. въведат и тестват информационната система по чл. 38, ал. 1;
  2. да подпишат съответни допълнителни споразумения към сключените с НЗОК чрез директорите на РЗОК договори по чл. 59, ал. 1 ЗЗО за задължително прилагане на информационната система по чл. 38, ал. 1 от деня, следващ изтичането на 2 месеца от информирането по ал. 1.

КАКВО ЩЕ СТАНЕ , ако болниците или пациентите или родителите не са съгласни :

НЗОК заплаща лечението по клинична пътека само ако са изпълнени изис­кванията на чл. 38 / чл. 210 ал. 1 т. 7 / .Същото е и за двата вида процедури / чл. 211 ал. 1 т. 6 /. Изрично, макар и излишно е записано и че НЗОК НЕ ЗАПЛАЩА ако не са изпълнени тези изисквания / чл. 215 и 217 /.

Техническата възможност е по провежданата обществена поръчка по решението на Надзорния съвет на НЗОК от 8 декември 2015 г.- отпреди Министерския съвет да приеме преди десетина дни мъгливото “ право на автентификиране “ в Наредбата за правото на достъп до медицинска помощ, което се прилага “след създаване на техническа възможност за това, но не по-късно от 6 месеца от влизането в сила на постановлението”.

Така 22 септември   е последния срок в който трябва да започне да се реализира правото на достъп до медицинска помощ, каквото би трябвало да бъде според вижданията на управлението.

Освен ако Върховният административен съд няма друго виждане.

 

31.03.2016                                       Асен Георгиев

9 Responses to КРАЙ НА МЪГЛАТА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ

Добавете коментар