“КОМПЛЕКСНИТЕ ГРИЖИ “ на Министъра

НЗОК изготви проект за нов рамков договор

НЗОК изготви проект за нов рамков договорКакто можеше и да се очаква , при липса на друг ход, министър Москов пренебрегна това, че Конституционният съд отмени ал. 2 от чл. 45 на Закона за здравното осигуряване, и преди да има друга нова ал. 2, на основание същата липсваща ал. 2, публикува на 29 март в Държавен вестник Наредба № 2 от 25 март, която да замести неотменената но отпаднала идентична   Наредба № 11. Сложно, но нямаше начин, защото НЗОК трябва да стъпи на нещо за да вземе решения, заместващи неподписаният НРД. И всичко това от първи април.Но това за припрения хаос е друга тема.

-Та в тази Наредба за основния пакет здравни дейности , гарантиран от бюджета на НЗОК е възпроизведено както в Наредба № 11 нещо, което прилича на хубаво – комплексните грижи, които се оказаха една от най-устойчивите фикс идеи, създадена както чуваме “за да не се разкарва пациентът “.

Министърът е определил в чл. 4, че “за заболяванията съгласно приложение № 12 се осигурява комплексно лечение (осигурява се всяка една отделна част от цялостния процес на лечение/ “. Съответно в Приложение № 12 са записани онкологични и онкохематологични заболявания, за които подробно е описано, какво значи “ комплексно” : 1. Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания“, 2.“Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания“, 3.“Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия“, 4.“Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки 5.“Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения“, 6.“Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори“, 7. „Брахитерапия с ниски активности“, 8.“Конвенционална телегаматерапия“, 9.“Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници“, 10.“Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания“, 11.“Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания“, 12. „Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания“, 13.“Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности“ и 14.“Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания“) “ . Това са общо 4 амбулаторни процедури и 10 клинични пътеки за които е написано, че прилагането им осигурява отделните части от цялостния процес на лечение .

СЕГА : Няма такъв пациент, за който да е необходимо или да може едновременно да му се правят всички тези неща, и по тази причина изразът “ се осигурява “ не означава че НЗОК трябва да ги заплати едновременно- няма такава мегаклинична пътека, защото няма и такъв “цялостен процес на лечение”.

– Какво се гарантира тогава , какво му е комплексното и защо да е лошо?   Въпросът стои, защото през септември 2015 депутатите приеха нов текст в чл. 59 от ЗЗО ал.14 “ За заболявания, за които в основния пакет по чл. 45, ал. 2 е предвидено осигуряване на комплексно лечение , директорът на РЗОК сключва договори само с лечебни заведения или техни обединения, които са осигурили комплексното лечение на тези заболявания” / не на конкретна диагноза а на “тези” /.

Така нещата се изясняват- това е изискване към болниците, на което мястото му в тази наредба е толкова, колкото и на пръстовите отпечатъци мястото им е в Наредбата за достъп.Въпросът е обаче друг-как и кой може да осигури всички видове лечения за всички възможни заболявания с МКБ код С ?

-Най-елементарния пример от това Приложение 12 : комплексно означава болницата да има капацитет и за радиохирургия. Всички знаем, а и самия Москов го казва, че в България има само 4 такива места и то са дебютанти. Буквалният прочит гласи, че съответно само 4 болници ще могат да сключат договор с НЗОК , а останалите КОЦ , болници и отделения/ те са над 20 / няма да има договор и съответно заплащане нито за лъчетерапия, нито за химиотерапия нито за палиативни грижи.Или ще има договор за всички 10 клинични пътеки и 4 амбулаторни процедури, или за нито едно от тях.

– Ако приемем за нормално че нормативен текст се създава за да се прилага , първо трябва да пренебрегнем теоретическата възможност да се обединят например болницата в Габрово, КОЦ Благоевград , КОЦ Враца и УМБАЛ “Г. Странски” в Плевен.Какъв е изходът тогава напр. за Управител на КОЦ : да отиде до Варна и да предложи на УМБАЛ “Св.Марина “да сключат договор и да им праща пациенти по клиничните пътеки за които няма капацитет . След това с този договор да кандидатства, пък Директорът на РЗОК да не иска много доказателства по въпроса, как ще гарантира той, че като прати някой пациент във Варна , те ще го приемат и какво ще им направи ако не го приемат.

– Така остава тези изисквания да не се прилагат съвсем, или не винаги или не за всеки .В проекта за решение на Надзорния съвет на НЗОК / в който бяха оставени многоточия за тази Наредба но беше предвидено Министърът да пресъздаде такова Приложение 12/ обаче също пише, че или договор за комплексно лечение или никакъв.И то безусловно и без отлагане. Съответният директор на РЗОК , дори и да иска не може да си затвори очите, защото този пък чл. 59 ал. 14 от ЗЗО му ЗАБРАНЯВА да сключва такъв договор.

– Да слушаме и да не вярваме на очите си. Изисква се голямо медийно умение да се промотират едновременно приетата Национална здравна карта , според която ги има и трябва да ги има КОЦ в Благоевград, Хасково, Враца и Русе/които скоро няма да ги има ако нямат договор с НЗОК/ и Наредба 2 в която са пренебрегнати всякакви области и се определя невъзможно преселение на пациенти, които дори не могат да се поберат в оставащите след отсяване болници . И много голяма вяра, че по този начин ще се постигне “пациентът да не бъде разкарван “.

– Сложно е за разбиране! Казахме, че трудно може да се намери такъв пациент на който да е необходимо толкова комплексно лечение и това пък поставя въпроса, на кого е необходимо? Остава това да е на няколкото УМБАЛ и на Сити клиник, които след като привлекат всички налични специалисти по радиохирургия лъчетерапия и ядрена физика, трябва да си подбират измежду кандидатите болници за договор и обединяване.

 

30.03.2016 – Асен Георгиев

Leave a Reply