Създадоха петиция срещу действащата социална политика за децата и лицата с увреждания

Създадоха петиция срещу действащата социална политика за децата и лицата с увреждания
Създадоха петиция срещу действащата социална политика за децата и лицата с уврежданияПетиция с четири основния искания срещу действащата социална политика за децата и лицата с увреждания вече може да бъде подписана от желаещите да подкрепят инициативата.

България е единствената страна в Европейския съюз, в която хората с увреждания и родителите на деца с увреждания всяка година кандидатстват за личен асистент и се молят да бъдат одобрени. В Европа човекът с увреждане разполага с бюджет за лична помощ и има свобода и избор да го управлява. Припомняме, че на 6 април ще се проведе и протест, в който ще вземат участие най-малко 20 организации от 10 града с настояване за ’’Гарантиране на лична помощ за деца /лица с увреждания. Основните искания, описани в петицията са следните: 

1. Хората с увреждания и родителите на деца с увреждания да получават финансиране за лична помощ от републиканския бюджет в размер не по-малък от две минимални работни заплати. 2. Право на лична помощ да имат деца и лица със затруднения в ежедневното си обслужване, обучение и включване в обществения живот, причинени от наличието на увреждане преди пенсионна възраст. 3. Средствата за лична помощ да се отпускат след анализ на потребностите и определяне на нужда от придружител от отговорните институции /ТЕЛК, НЕЛК, лекуващ лекар/. 4. Лицата и родителите на деца с увреждания да управляват сами личната си помощ. Недопустимо е хората с увреждания и родителите на деца с увреждания всяка година да се молят за правото си на достоен живот, разчитайки на програми и проекти, писани от чиновници, незапознати с нуждите и потребностите им. Липсата на регистър и статистика за броя на лицата с увреждания прави неефективни и безполезни всички Оперативни програми.

Leave a Reply