Разделянето на здравните пакети се отлага за догодина

Разделянето на здравните пакети се отлага за догодина

Разделянето на здравните пакети се отлага за догодинаРазделянето на пакета с медицински услуги, плащани от здравната каса, на основен и допълнителен ще влезе в сила чак от 2017 г., обяви здравният министър Петър Москов. Причината е, че от 1 април ще започне да действа анекс към миналогодишния рамков договор и НЗОК ще започне да сключва договори с лекари и болници по правилата в него, а от тях отсъства отмененото от Конституционния съд разделяне на здравния пакет. Веднъж сключени, новите договори с болниците ще продължат да действат до следващата година и не се планират нови анекси заради влизането на двата здравни пакета.

Текстът от Закона за здравното осигуряване за разделянето на медицинските услуги в два пакета – основен и допълнителен, беше отменен от Конституционния съд в началото на март заради нормативна неяснота, без да има възражения срещу основния замисъл на промяната. Отмененият текст обаче наложи преработка на закона и наредбата към него в частта с разделянето на пакетите.

Идеята на разделянето бе в основния пакет да попадат тежките и социално значими заболявания, които изискват незабавен прием в болници, а в допълнителния – състояния, които позволяват планов прием в болница, който може да бъде отлаган с до два месеца. Предвиждаше се и двата пакета да се покриват от здравната каса, но за да е безплатно лечението по втория да се формират листи на чакащите пациенти.

Сега разделянето на пакетите, което е съществена и една от най-критикуваните части от реформата на Москов, се отлага за догодина и от 1 април тази година влизат по-малко изменения в здравеопазването.

Вероятно във вторник надзорът на здравната каса ще вземе окончателното решение за анекс към миналогодишния Националния рамков договор, в който ще залегнат новите правила, обеми и цени на медицинските услуги. След което ще започне сключване на новите договори с лекари, болници и аптеки.

Москов заяви, че всички промени в анекса към рамковия договор са само в интерес на съсловието, защото всички цени и обеми на медицинската помощ се увеличават, поради което новите правила са в интерес и на медиците и на пациентите.

Освен новия рамков договор, от 1 април влиза в сила и Националната здравна карта, която определя необходимостта от болници и лекари в отделните области в страната. Според новите правила НЗОК може да избира с кои клиники и отделения да сключва договор в градовете с излишък от медицински услуги като София, Пловдив, Пазарджик.

От заложените в наредба на министерството критерии с по-голям шанс да запазят договорите си с касата в градовете с излишък са големите болници, а без договор могат да се окажат по-малки специализирани болници (например хирургични или гинекологични и др), които предлагат дейности, дублиращи тези в големите и не можещи да предложат същата широка гама услуги.

Друга промяна, която е източник на недоволство – въвеждането на пръстовата идентификация, ще бъде въведена през тази година само в болниците, най-вероятно от август. А от следващата година ще се въвежда поетапно в аптеките и кабинетите на джипитата и специалистите.

Leave a Reply