Home Новини Правителството одобри рокадите в Комисията за лекарствата в хуманната медицина

Правителството одобри рокадите в Комисията за лекарствата в хуманната медицина

Правителството одобри рокадите в Комисията за лекарствата в хуманната медицина

Правителството одобри рокадите в Комисията за лекарствата в хуманната медицинаД-р Евгени Тасовски остава в Комисиятапо прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Той е представител на Българската генерична фармацевтична асоциация и на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България и след изтичане на досегашния му мандат в Комисията има право на още един.

По-рано през деня министрите от кабинета „Борисов“ одобриха промените в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Съгласно правилника за условията и реда на работа на Комисията, на всеки две години се изисква обновяване на една втора от състава, като чрез жребий се определят половината от членовете, чийто мандат се прекратява. Институциите, чиито представители са с прекратен мандат, излъчиха своите нови кандидати, като

С оглед спазване на нормативните изисквания, както и с оглед обезпечаване на работата, на мястото на Свобода Ханджиева и Виктория Георгиева като представители на Министерството на здравеопазването са определени д-р Нели Таринска и магистър фармацевт Станислава Йорданова, доктор фармацевт. На мястото на Надежда Петкова като представител на Министерството на труда и социалната политика е предложен Стоян Гайдажиев.

На мястото на д-р Мария Попова-Кираджиева като представител на Изпълнителната агенция по лекарствата е предложена д-р Любина Тодорова.

На мястото на д-р Диана Чинарска като представител на Българския лекарски съюз, е определен адвокат Цветозар Младенов.

На мястото на д-р Николай Шарков като представител на Българския зъболекарски съюз е предложен д-р Борислав Миланов – председател на Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз.

На мястото на Асен Георгиев като представител на организациите за защита правата на пациентите е определен адвокат Пламен Таушанов.

Източник:https://news.bg/health/pravitelstvoto-odobri-rokadite-v-komisiyata-za-lekarstvata-v-humannata-meditsina.html

Leave a Reply