Нова промяна, свързана с лекарствата, се отлага за септември

Нова промяна, свързана с лекарствата, се отлага за септември

Нова промяна, свързана с лекарствата, се отлага за септемвриОще една нормативна промяна, засягаща реда лекарствената политика у нас, се отлага за 1-ви септември 2016 г. Това става ясно от публикувани на сайта на МЗ изменения в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

Текстът, който се предлага да влезе в сила заедно с друга отложена промяна – тази за „ценовия коридор“, е свързан с ценообразуването на медикаментите. Става въпрос за корекция, съгласно която при невъзможност за рефериране на даден медикамент в държавите от ЕС, неговата цена трябва да е максимум два пъти по-висока от тази на най-евтиното лекарство със същото непатентно наименование, регистрирано в България.

„Би било целесъобразно прилагането на това правило да се отложи, тъй като анализирането на въпроса в началото на 2016 г. показа допълнителна необходимост от по-плавно адаптиране към новите изисквания, залегнали в наредбата, за да не се допусне възникването на проблеми, които да рефлектират неблагоприятно върху пациентите и доставчиците на лекарствени продукти“, се посочва в доклада на министъра до правителството.

„Необходим е по-дълъг период на притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти и на търговците на едро с лекарствени продукти в здравната система да реализират произведените по досегашния ред лекарствени продукти, както и закупени по досегашните правила за формиране на цените на съответните лекарствени продукти“, гласят още мотивите за промяната.

Ведомството променя и друг нормативен документ – Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които  Националната  здравноосигурителна  каса  сключва  договор. Тук изменението е свързано с отменения от Конституционния съд тест от ЗЗО, разделящ пакета здравни услуги, плащан от НЗОК, на основен и допълнителен. С промяната в текста се връща един основен пакет.

Източик:http://www.zdrave.net/news/novini-210/nova-promyana-svarzana-lekarstvata-otlaga-63674

Leave a Reply