Седем неправителствени организации създават Коалиция за майчино здравеопазване

Коалиция за майчино здравеопазване

1Днес ще бъде обявено създаването на Коалиция за майчино здравеопазване. До този момент седем неправителствени организации са се обединили около тази кауза.

Води ни нуждата от промяна. Нас ни събра един проект по европейска програма, каза в „Преди всички“ Ралица Димитрова, която е избрана за председател на коалицията.

Трябва да бъдат премахнати всички стандартни практики от българското майчино здравеопазване, като на тяхно място трябва да започнат да се прилагат такива, които са доказано по-добри и подкрепени от научни доказателства, каза д-р Бояна Петкова и допълни:

Това няма да стане без много съвместна работа, от една страна, с отговорните институции, с министерството на здравеопазването и с хората, с които, така да се каже, работим на терен. Надяваме се лекарите, неонатолозите, акушерките да ни разпознаят като помагаща сила, за да можем заедно да променяме нещата.

Днес ще бъде представен и доклад, който е свързан с онлайн анкета с майки, родили в България през последните три години. Само за едно денонощие 3000 майки са отговорили на анкетата, каза д-р Петкова и допълни:

Общо на анкетата са отговорили 5292 майки. От тях около 30% са попълнили последния свободен въпрос, където можеха да споделят за собствените си преживявания в болницата и за съжаление излизат основно проблемите. Майките имат нужда да бъдат чути. Най-честите проблеми, които се засягат, е организацията на кърменето на новородените бебета, затруднената комуникация между медицинския персонал и родителите, лошо отношение от страна на медицинския персонал към майките, недобре организиран работен процес, който създава ненужно повече проблеми на това майката и бебето да бъдат заедно след раждането, на началото на кърменето, на изграждането на връзката помежду им, много, много дълга раздяла на майки и бебета, не само в първите два часа след раждането, а и понякога с дни, майките си виждат бебетата на третия, четвъртия ден след раждането. Това са основните точки, които майките засягат като проблематични.

Ралица Димитрова каза, че след като бъде направен пълен анализ на този доклад, той ще бъде изпратен до Министерството на здравеопазването, както и до различни болнични заведения из страната. В този анализ се предлагат различни решения тези проблеми.

Източник:http://bnr.bg/post/100671668/koalicia-za-maichino-zdraveopazvane

Leave a Reply