БЛС няма да гласува и приемането на Национална здравна карта

Основният проблем в здравеопазването е неостойностяването на медицинската дейност

Хоспитализацията може да бъде отлагана най-много до два месецаПредставителите на лекарския съюз в Националната комисия няма да гласуват приемането на Национална здравна карта. Това е решението на Управителния съвет на съсловната организация, взето на вчерашното му заседание.

В писмо до здравния министър организацията аргументира решението си в десет точки, като започва с това, че здравната карта трябваше да е готова преди началото на 2016 г., а дори и към настоящия момент тя не е налице.

От там отбелязват още, че има 28 областни здравни карти и поне три варианта на Национална здравна карта, които се различават помежду си, и посочват, че не е ясно коя точно част от здравната карта да се вземе предвид при оценката на потребностите от и недостатъчността на медицинска помощ – Националната здравна карта с приложенията или областните здравни карти, които тя съдържа.

Следващият аргумент на Управителния съвет на БЛС е, че Националната здравна карта не отразява областните, макар да ги съдържа, и очевидно не се съобразява с тях.

В писмото си лекарите посочват още, че обществената нагласа е негативна и писмените становища от областите, общините, районните колегии на БЛС и други, изразяват притеснения, безпокойство, неяснота.

„Методиката на ОЗК е предмет на съдебно оспорване, същата не би могла да има характер на вътрешноведомствен организационен акт, тъй като поражда преки последици за неограничен брой субекти“, гласи шестата точка от писмото. Следващата пък посочва, че въпреки дългия период на публично обсъждане, остава неясно дали са отразени междувременно настъпилите промени в лечебните заведения – новоразкрити такива, променени дейности, преструктуриране и т.н. – както и тези в извънболничната помощ, в която динамиката е още по-голяма.

„Въпреки уверенията, критериите за определяне потребностите за ОПЛ в големите градове не бяха променени, като в София все още е записано, че 210 ОПЛ са в излишък при очевиден недостиг“, се посочва в осма точка от аргументите на съсловната организация.

Ето и последните две точки в писмото на БЛС:

„9. Не е налице механизъм за прилагане на чл. 81 от ЗЛЗ, касаещ издаването на уверение/удостоверение за недостатъчност от страна на РЗИ, което би определило възможността за сключване или не на договор с НЗОК.

10. Не е предоставена възможност на ЛЗ за БМП, които могат и имат желание да разкрият легла за продължително лечение, да го направят преди сроковете за подписване на индивидуалните договори с НЗОК.“

Източник: http://www.zdrave.net/news/novini-210/bls-nyama-glasuva-priemaneto-natsionalna-zdravna-63638

Leave a Reply