Хоспитализацията може да бъде отлагана най-много до два месеца

Д-р Венцислав Грозев: Парите не стигат, а все лекарите сме виновни

Хоспитализацията може да бъде отлагана най-много до два месецаДо два месеца се ограничава срокът, в рамките на който пациент може да бъде планиран за прием в болница, реши правителството, което промени наредбата за достъп до медицинска помощ.

За вписването на пациент за планов прием ще се изисква писменото му съгласие. Той задължително ще получава информация за срока, в който ще бъде осъществена хоспитализацията, възможните рискове и алтернативи, включително и възможността да се обърне към друга болница, съобщи пресцентърът на МС.

Планираният срок за прием може да бъде удължен само при липса на медицински риск и с изричното съгласие на пациента, по медицински показатели, в случай че състоянието на пациента не позволява провеждане на планираните дейности, при подобрение и отпаднала необходимост от лечение.

Въвежда се изрично условие, че лечението на пациенти срещу заплащане, извън това на НЗОК, не може да променя реда за лечение на здравноосигурените лица.

Болниците вече ще публикуват актуална информация за листата си за планов прием. НЗОК ще поддържа и публикува на интернет страницата си национална листа за планов прием на лечебните заведения, с които има договор.

Оттам ще могат да предлагат допълнителни услуги срещу заплащане по желание на пациентите, но ако са осигурили необходимите общи грижи и поисканите от пациентите услуги се различават от тях.

Освен това се регламентира и услугата „самостоятелен сестрински пост” – допълнителни индивидуални грижи от медицинска сестра или акушерка извън осигурените необходими здравни грижи.

Лекарите в извънболничната помощ вече имат задължение не само да информират пациентите си за необходимостта от болнично лечение, но и да документират решението си, дори и когато болният отказва хоспитализация.

Те ще предоставят и по-изчерпателна информация за адрес, телефон и други форми на контакт в работното им време, а извън графика им, нощно време и в почивни и празнични дни – на дежурен кабинет.

Всички лекари имат задължението да уведомяват пациентите за вида, действието, приложението, страничните реакции, реда и начина на приемане на лекарствата.

Дава се възможност здравноосигурените лица чрез електронна идентификация да разрешават регистриране на ползваните от тях здравни услуги, гарантирани от страна на НЗОК към конкретния изпълнител. По този начин на пациента се дава правото да удостоверява лично пред НЗОК, че съответната услуга му е била предоставена.

Източник:http://medicalnews.bg/2016/03/16/%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0/

Leave a Reply