Болни могат да си наемат личен санитар

Болни могат да си наемат личен санитар

Болни могат да си наемат личен санитарЛекарите длъжни да обясняват на пациентите всичко

Законно ще може да си плащаме за лична сестра и избор на меню в болниците

Близките на тежкоболните ще могат да наемат личен санитар срещу заплащане. Това е една от услугите, която вече е регламентирана с промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Документът беше одобрен вчера от правителството. В момента санитарите получават нерегламентирано пари от хората, за да отделят повече време на пациентите, които не могат да се обслужват сами.

Прецизират се и допълнителните услуги, които лечебните заведения могат да предлагат срещу заплащане по желание на пациентите, но само ако са осигурили необходимите общи грижи и поисканите от пациентите услуги се различават от тях. Изрично се забранява допълнително заплащане за престой за придружител на деца до 7-годишна възраст, както и за придружител за деца до 18 години, които се нуждаят от осигуряване на допълнителни грижи. Не се допуска и заплащане за придружител на лица с увреждания, които не могат да се обслужват самостоятелно. Лечебните заведения могат да предоставят срещу заплащане самостоятелна стая със или без придружител, само когато болничните стаи не разполагат с еднакви битови условия и са налице свободни стаи. По свое желание пациентите могат да заплатят и за меню за хранене по избор, за избор на лекар или екип от медицински специалисти. Регламентира се и услугата „самостоятелен сестрински пост”, която представлява допълнителни индивидуални грижи от медицинска сестра или акушерка извън осигурените необходими здравни грижи.

В наредбата са прецизирани текстовете, регламентиращи пътя на пациента на съответните нива на системата за здравеопазване – първична и специализирана извънболнична и болнична помощ. Лекарите в извънболничната помощ вече имат задължение не само да информират пациентите си за необходимостта от болнично лечение, но и да документират решението си, дори и когато пациентът отказва хоспитализация. Те ще предоставят и по-изчерпателна информация за адрес, телефон и други форми на контакт в работното им време, а извън графика им, нощно време и в почивни и празнични дни – на дежурен кабинет. Всички лекари имат задължението да уведомяват пациентите за вида, действието, приложението, страничните реакции, реда и начина на приемане на лекарствата.

Ограничава се до два месеца максималният срок, в рамките на който пациент може да бъде планиран за прием в болница.

Източник:http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5369940

Leave a Reply