БЛС поиска плащане на цялата надлимитна дейност, базира се на решението на КС

Основният проблем в здравеопазването е неостойностяването на медицинската дейност

БЛС поиска плащане на цялата надлимитна дейност, базира се на решението на КСЗаплащане на цялата надлимитна дейност в болничната помощ до момента и корекции на направленията в извънболничната помощ. Това иска в писмо до НЗОК лекарският съюз.

Съсловната организация сочи като основа за искането си решението на Конституционния съд от миналата седмица, с което бе отменен текст от Закона за здравното осигуряване, регламентиращ разделянето на пакета услуги, покриван от касата.

В писмото си БЛС цитира някои от разсъжденията на съда в мотивите му към решението, които, според съюза, водят до извода, че всички реално извършени дейности от изпълнителите на медицинска помощ трябва да бъдат задължително платени, като за целта, ако е необходимо, следва да се актуализира бюджетът на касата.

„Подчертаваме, че следва да бъде покрита цялата дейност, както тази, която е попаднала в рамките на „разпределените“ стойности, така и тази, която ги надвишава. Диференцирането в двете насоки следва да служи само за икономически анализ, с цел изясняване на бюджетния дефицит на НЗОК за съответния период и предприемане на действия за актуализирането на бюджета“, се казва в писмото.

И още: „Казано още по-ясно – сумата на реално извършената от изпълнителите дейност, попадаща извън първоначалните параметри на бюджета на НЗОК за съответната година, следва задължително да бъде предмет на искане за актуализацията му. В противен случай би било налице едно незаконосъобразно бездействие от страна на органите на НЗОК.“

На практика, проблемът с неплатената надлимитна дейност може да се реши скоро независимо от реакцията на НЗОК на писмото. „Вероятно на касата ще й се наложи да плаща надлимитната дейност за миналата година, тъй като се очакват решения на съда“, коментира пред Zdrave.net д-р Николай Болтаджиев. Тук ще припомним, че още през септември миналата година болници заведоха дела за неплатеното.

Средства болниците не са получили дори и за надлимитната си дейност, извършена по спешност, отбелязаха пък миналата седмица от лекарския съюз, като посочиха, че надзорът на касата все още не е взел решение по проблема.

Източник:http://www.zdrave.net/news/novini-210/bls-poiska-plashtane-tsyalata-nadlimitna-deynost-bazira-63632

Leave a Reply