БЛС: Новият служебен рамков договор е незаконосъобразен

БЛС: Новият служебен рамков договор е незаконосъобразен

БЛС: Новият служебен рамков договор е незаконосъобразенУправителният съвет на Българския лекарски съюз счита, че предложението за решение на Надзора на здравната каса, с което фактически се създава нов служебен рамков договор, е незаконосъобразно, заяви в „Преди всички“ председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев:

Този акт е в нарушение и в противоречие с параграф 44 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. Считаме, че определено трябва да се отиде на вариант – такъв, какъвто законодателят е предвидил в една такава ситуация. С други думи – нов рамков договор няма, така че остава в сила договорът от 2015 година.

В основни линии конфликтни точки в този рамков договор са лимитите, санкциите и възможното намаляване на цени:

Санкциите са завишени, не са това, което ние договорирахме. Има възможност за еднолично решение от страна на Надзора във връзка с промяната в обеми и цени. В момента Наредбата 11 или бившата 40, тя виси, има един такъв създал се правен вакуум – прави се рамков договор, обаче я няма Наредбата. Тя все още е качена и остава за обсъждане. Изведнъж се появява този служебен рамков договор, които ние не виждаме на какво стъпва.

Източник:http://bnr.bg/post/100670272/bls-noviat-slujeben-ramkov-dogovor-e-nezakonosaobrazen

Leave a Reply