Пръстовият идентификатор се въвежда служебно

Пръстовият идентификатор се въвежда служебно

Пръстовият идентификатор се въвежда служебноДжипитата ще получат по-малко пари, отколкото ако бяха подписали рамковия договор

Системата за пръстова идентификация, която ще служи за вход при приема в болница и покупката на лекарства по линия на здравната каса, залегна в служебния рамков договор, предложен от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), който беше публикуван във вторник за обществено обсъждане.

Като законово основание за въвеждането на пръстовия идентификатор в решението на касата се посочва текст от Закона за здравното осигуряване, който предвижда здравно осигурените да имат уникален идентификационен номер (УИН). В НРД обаче се разписват подробните механизми, по които това ще става. Номерът ще се генерира чрез сканиране на произволни точки от пръст на ръка. Това ще става като пациентът постави пръста си върху четец при посещението си в болница, лекарски кабинет и аптека.

Не е ясно може ли да се отказва вземане на отпечатък

От текстовете на НРД не е ясно дали хората ще могат да отказват пръстовата идентификация и дали може да им бъде отказана медицинска помощ заради това.

При всяко ползване на медицинска помощ, с изключение на домашните посещения и предоставянето на консултации от разстояние, пациентът ще се идентифицира електронно, с което ще потвърждава оказаната му медицинска помощ.

Когато пациент постъпи в болница в животозастрашаващо състояние, идентификацията трябва да се осъществи до напускане на лечебното заведение.

При оказване на медицинска помощ на дете или на поставен под пълно запрещение, регистрацията ще става по ЕГН, лична карта или специален номер от регистъра на НАП.

За новородените, до получаване на ЕГН, в регистрационната система ще се вписва номерът на амбулаторния лист на бебето.

При оказване на медицинска помощ на непълнолетен или на поставен под ограничено запрещение ще бъдат регистрирани едновременно непълнолетният и неговият родител/настойник или поставения под ограничено запрещение и човекът, който може да изразява информирано съгласие за лечението му.

Регистрацията може да става и с карта, ЕГН и номер от НАП

Когато по медицински или технически причини човек не може да бъде регистриран с пръст, това ще става с личната му карта, ЕГН и или номера от регистъра на НАП. Същата процедура ще важи при самоволно напускане на болницата или при летален изход.

За всяко посещение на болници или лекар регистрационната система на здравната каса ще генерира електронен документ, който ще съдържа генерирания код, уникалния идентификатор на пациента – ЕГН, номер на лична карта или номер от НАП и информация за датата и часа на постъпване и напускане на лечебното заведение и ще бъдат предавани на НЗОК.

Касата все още не е публикувала договора си с фармацевтите, където трябва да бъдат разписани по-подробно условията за това как и дали ще можем да взимаме лекарства на свои близки от аптеките.

След последното заседание на Надзорния съвет на касата от институцията коментираха, че Комисията за защита на личните данни е дала положително становище за въвеждането на пръстовата идентификация и с нея личните данни на гражданите са достатъчно защитени.

Комисията се е произнесла, че при условие, че резултатът от сканирането на произволно избрани точки от пръст на ръка не позволява възстановяването на цялото изображение на пръстовия отпечатък на съответното физическо лице, изображението под формата на частичен цифров код не съставлява лични данни.

Джипитата ще получат по-малко пари

Служебният рамков договор, предложен от касата, предвижда личните лекари да вземат по-малко пари, отколкото беше договорил последно Лекарският съюз с НЗОК. Вместо 131.5 млн. лв. те ще получат 127.7 млн. лева. Все пак в договора залягат договорените повече прегледи и изследвания и 640 000 нови направления.

От резерва на здравната каса 212 млн. лева ще бъдат дадени допълнително на болниците, за джипитата, специалистите и лабораториите отиват още 27 млн. лева, а за лекарства ще бъдат насочени още 76 млн. лв. Общата сума надхвърля с около 15 млн. лв. резерва на касата, тъй като се очаква да има преизпълнение на приходите от здравни вноски с около 50 млн. лева.

38 амбулаторни процедури, които досега са се извършвали в условията на болничната помощ, вече ще могат да се извършват и в извънболничната по нови цени

Източник:http://www.mediapool.bg/prastoviyat-identifikator-se-vavezhda-sluzhebno-news246728.html

Leave a Reply