Национални консултанти са против използването на марихуаната за медицински цели

Национални консултанти са против използването на марихуаната за медицински целиНационалния съвет по наркотични вещества проведе три заседания, на които беше разгледана темата от всички възможни страни, се съобщава на сайта на МЗ.

НСНВ е приел писмени и устни становища на националните консултанти и водещи специалисти в различни медицински области и е взел решение на този етап да не се разрешава използването на марихуаната и нейните деривати за медицински цели.

Най-твърдо против употребата на марихуана са се изразили от Националния център по наркомании, които твърдят, че „канабисът се прилага основно към възрастни пациенти, резистентни към стандартните лечения на определени заболявания и като съпътстващо лечение, но не и самостоятелно. Употребата му под формата на пушене е крайно вредна и трябва да бъдат взети превантивни мерки да бъде ограничена“.

През последните години темата за използването на марихуаната за медицински цели е широко обсъждана в медийното пространство. Особено се набляга върху лечебните свойства при неврологични, онкологични и офталмологични заболявания.

През 2014 година НЦН и МЗ изпрати писма до националните консултанти по нервни болести, медицинска онкология, очни болести, инфекциозни болести, до председателя на Българската асоциация за изследване на болката, медицински специалисти и организации с молба да бъдат представени техни становища.

На 01.10.2014г. беше проведено извънредно заседание на НСНВ, посветено само на тази тема, на което присъстваха НПО-та и пациентски организации, които представиха техните становища. Беше приет и доклад на Националния център по наркомании.

На заседание на НСНВ, състояло се на 09.02.2015г. отново се обсъди темата за разрешаването на марихуаната за медицински цели.

Взе се решение да се извърши анализ на научните изследвания за целесъобразността и необходимостта от прилагането на марихуаната и нейните деривати за медицински цели и регулаторната практика и контрол в други държави от ЕС.

На трето редовно заседание, проведено на 19.11.2015 г. въпросът относно необходимостта от употребата на марихуаната и нейните деривати за медицински цели беше включен като първа точка в дневния ред.

НСНВ прие писмени и устни становища на националните консултанти и водещи специалисти в различни медицински области и взе решение на този етап да не се разрешава използването на марихуаната и нейните деривати за медицински цели.

Източник:http://medicalnews.bg/2016/03/14/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%BF/

Leave a Reply