Можем да откажем регистрация с пръстов идентификатор с декларация

Можем да откажем регистрация с пръстов идентификатор с декларация

Можем да откажем регистрация с пръстов идентификатор с декларацияПръстовият идентификатор официално влезе в „служебния рамков договор“, изработен от касата и одобрен вчера от Надзорния й съвет. Като законово основание за включването му в решението си касата посочва чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, част от който гласи, че фондът изгражда информационна система с регистър на осигурените лица, включващ уникален идентификационен номер (УИН).

При създаването на въпросния УИН всеки здравноосигурен трябва да подпише еднократно декларация, с която дава информирано съгласие за „сканиране на произволни точки от пръст на неговата ръка за нуждите на системата“, гласи един от текстовете. Образецът на тази декларация ще бъде публикуван на уебстраницата на касата, а изпълнителите на медицинска помощ следва да отчитат постъпилите декларации в РЗОК до 5-то число на месеца, следващ отчетния.

Преди да бъде подписана декларацията, пациентът трябва да получи подробна информация защо е нужна пръстовата идентификация и кой ще има достъп до данните му.

Ако пациентът не желае сканирането, той трябва да подпише декларация за отказ, която също ще бъде на сайта на касата. И тези декларации следва да се отчитат пред РЗОК. Текстовете не съдържат информация какви биха били последиците за пациент, ако откаже този вид регистрация, макар предходният текст да отбелязва, че това трябва да бъде разяснено на пациента от изпълнителя на медицинска помощ.

От документа става ясно също така, че УИН ще е необходим при всяко ползване на медицинска помощ, с изключение на домашните посещения и предоставянето на консултации от разстояние.

Регистрация трябва да се извършва при постъпване и напускане на болница, при отпускане на лекарства в болнична аптека, при всяка медицинска услуга в извънболничната помощ. Ако пациентът е докаран в болница по спешност пък, УИН трябва да се въведе в системата до момента на напускането му на лечебното заведение.

Ако пациентът е малолетен или поставен под пълно запрещение, в регистрационната система ще бъде вписан неговият уникален идентификатор – ЕГН, ЛНЧ или Специален номер от регистъра на НАП, гласят още текстовете. За новородените пък до получаване на УИН в регистрационната система трябва да се впише номерът на „История на заболяването“ или номерът на амбулаторния лист на бебето. За тези случаи декларация трябва да се подпише от този, който може да изразява информирано съгласие за осъществяване на медицински дейности на пациента, като отчитането на тези декларации е по реда на останалите – в РЗОК до 5-то число на следващия месец.

Ако пък по медицински или технически причини пациентът не може да бъде регистриран с УИН, изпълнителят на медицинска помощ следва да го регистрира само с уникалния му идентификатор. Същото важи и в случаите, когато пациентът самоволно напусне лечебното заведение, или пък при летален изход.

В текстовете на касата не фигурира регламент за регистриране чрез УИН в аптеките.

Източник:http://www.zdrave.net/news/novini-210/mozhem-otkazhem-registratsia-prastov-identifikator-63619

Leave a Reply