35 млн. лв. ръст на инвестициите в клинични проучвания до 2018 г.

35 млн. лв. ръст на инвестициите в клинични проучвания до 2018 г.

35 млн. лв. ръст на инвестициите в клинични проучвания до 2018 г.ИАЛ разработва сайт с електронна база данни за достъп на пациентите до изследователи и лечебни заведения, осъществяващи клинични проучвания

Благодарение на последователната политика по въвеждането на иновативни терапии и съвременна апаратура през последните години ранно диагностицираните случаи на онкологични заболявания у на с са нараснали с 56%. По същата причина инвестициите в модерно лечение и адекватно проследяване на пациентите с диабет са довели до намаляване на показателя за смъртност от това заболяване у нас – 13 на 100 000 души, с което той почти се е изравнил със средното ниво на показателя за Европа – 11 на 100 0000 души.

Тези данни представи пред журналисти днес зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков. В обзорна презентация на тема „Здравеопазване и икономически растеж” той се спря на значимостта на инвестициите в здравеопазването като фактор за устойчиво развитие на системата.

По данни за 2014 г. 19 678 души в трудоспособна възраст у нас (20 – 65 г.) са починали от заболявания на кръвообращението, на дихателната и храносмилателната система и на злокачествените новообразувания. Икономическите измерения на този факт са следните, коментира д-р Пенков: 104 млн. лв. са нереализираните ползи за БВП на държавата в резултат на преждевременната смърт на тези хора.

По-ефективно използване на публичния финансов ресурс, подобрен достъп до здравеопазване и интегрирани услуги по-близо до хората – тези ценности, възприети от стратегия „Европа 2020” са основополагащи и за нашата здравна политика, подчерта зам.-министърът. Част от нея е  и приемането на национална стратегия за развитие на клиничните проучвания у нас, като очакванията са инвестициите в тази област през следващите две години да се увеличат с 35 млн. лв. и да достигнат до 190 млн. лв. в края на 2018 г., уточни д-р Пенков.

Важно е да се разбере, че ползата за всички участници в този процес е съвсем реална, посочи директорката на ИАЛ доц. Асена Стоименова. Към момента 45% от инвестираните близо 152 млн. лв. са били насочени за центровете, осъществяващи клинични проучвания. 35% са били предоставени като възнаграждения за персонала, 11% – за доставчици на други услуги, 8% са били използвани за други разходи и 2% – за регулатора.

Онкология, ендокринология, пулмология, централна нервна система и кардиология ще продължат да бъдат водещи области за клинични проучвания на лекарства и в следващите години, стана ясно още по време на семинара. Все още обаче информираността на пациентите в тази област е критично ниска, коментираха лекари, изследователи и болни. Съобщено бе, че ИАЛ работи активно по създаването на информационен сайт с електронна база данни, който да улесни пациентите и да направи възможен и лесен достъпа им до изследователи и лечебни заведения, осъществяващи клинични проучвания при стриктно спазване на етичните стандарти.

Източник:http://www.zdrave.net/news/novini-210/35-mln-rast-investitsiite-klinichni-prouchvania-63599

Leave a Reply