Основният проблем в здравеопазването е неостойностяването на медицинската дейност

Основният проблем в здравеопазването е неостойностяването на медицинската дейност
Основният проблем в здравеопазването е неостойностяването на медицинската дейностНастоящата ситуация в здравеопазването е настояща от доста време – от три месеца, и няма никаква промяна в нея, каза за Радио „Фокус“ – Пазарджик д-р Стоил Апостолов, управител на болницата в град Пещера.

„Ние работим в момента по единствения официален документ, който съществува в правното пространство и това е Национален рамков договор 2015. По закон, при неподписване на нов рамков договор, остава да действа старият документ. Всичко друго е в сферата на общественото обсъждане. Важните неща в здравеопазването още се коментират, но не мога да кажа докъде ще стигнем. Не ни остава време да прочетем изцяло нормативна уредба, защото имам много текуща ежедневна работа. Ние работим, защото трябва да отделяме време за пациентите“, добави д-р Апостолов „Националният рамков договор 2015 си е в сила, там са регламентирани нещата и ние работим по тях. Но основният проблем на болниците и в здравеопазването като цяло е неостойностяването на медицинската дейност. Някой трябва ясно и категорично да каже „това струва толкова“ и всичко да се остойности.

Но в това трябва да участват няколко страни и основната да бъде Българският лекарски съюз. Но на този етап никой няма воля това да стане. Цената е ясна, въпросът е, че някой трябва да я плати – дали държавата, дали застрахователните фондове. Системата ще се успокои тогава, когато е ясно какво струва всичко“, коментира управителят на болницата в Пещера.

1 COMMENT

  1. „Достъпна медицинска помощ” означава медицинска помощ за всички осигурени, чиято цена всяко здравно осигуреното лице може да получи, без да изпадна в материално затруднение със заплащаните и от него или в негова полза осигурителни вноски или да се лишава от нея. От това понятие за достъпната медицинска помощ излиза и Конституционният съд (КС) в своето решение № 32 от 26 ноември 1998 г.по к.д.№ 29 от 1998 г. (обн.ДВ, бр.141 от 1998 г., публикувано в РОКС-1998, изд.БАН, 1999, с.236), когато приема: „ Понятието „достъпна по смисъла на тази разпоредба (по чл.52, ал.1 КРБ бел. „наша”) означава възможност за медицинско лечение на всички граждани в случай на заболяване и еднакви възможности за ползване на лечението.” Важни в това решение са изискванията за прилагането на „медицинското обслужване за всички граждани” и за „еднаквите възможности за ползване на лечението,” в които конституционната юрисдикция изразява своето разбиране за ключовото конституционно понятие „достъпна медицинска помощ.” Това разбиране на Конституционния съд има характер на тълкуване на чл.52, ал.1 КРБ. -становище на Р.негенцова до КС-

Leave a Reply