Доц. д-р Любомир Киров: И джипитата съдим здравното министерство

Доц. д-р Любомир Киров: И джипитата съдим здравното министерство

Доц. д-р Любомир Киров: И джипитата съдим здравното министерствоПрисъединихме се към заведеното дело от Центъра за защита правата в здравеопазването

Джипита, частни и общински болници дават 12 медицински стандарта и две наредби на Министерството на здравеопазването на съд заради пряката намеса на държавата в медицината във вреда на пациентите и лекарите. Оспорваните пред Върховния административен съд стандарти са:

1. Акушерство и гинекология; 2. Педиатрия; 3. Гастроентерология; 4. Ортопедия и травматология; 5. Анестезиология и интензивно лечение; 6. Кардиология; 7. Кардиохирургия; 8. Ендокринология и болести на обмяната; 9. Неврохирургия; 10. Урология; 11. Образна диагностика; 12. Очни болести; Наредба №39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията; Наредба №11 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Ето как се мотивира председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари доц. д-р Любомир Киров

– Д-р Киров, защо участвате в колективния иск за отмяната на 12 медицински стандарта и две наредби на Министерството на здравеопазването?
– Ние от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари се присъединихме към заведеното дело от Центъра за защита правата в здравеопазването първо, заради Наредбата за проучване удволетвореността на пациента. Тази наредба, както и останалите, е дефектен продукт. Някои казват, че чрез този дефектен документо-оборот се създава хаос в системата. Не – това са съвсем целенасочени действия.

Така например, преди година и половина имаше радост, че се е възстановило договорното начало с Лекарския съюз. Но не – не се възстанови, защото не остана почти нищо за договаряне. Съществените неща се натикаха в наредби и закони и ни оставиха да се чоплим в някакви дреболии.

– С какво точно не сте съгласни в Наредбата за удовлетвореността на пациента?
– Няма лошо да питаме пациента, но не и да го подвеждаме. Скалата за отговорите е от 1 до 10, а ти задават например въпрос: “Бабо Иванке, плащаш ли потребителска такса при личния лекар, издават ли ти касова бележка?” Освен че са подвеждащи въпроси, те нямат и нищо общо с качеството на медицинската услуга. А въпросът: “Вашият личен лекар правил ли е така, че за да ви изпише лекарство по Каса, вписва друга диагноза, а не точно тази, която имате?” априори вменява вина за документално престъпление. Ето за такова нормотворчество говорим.
При това анкетата е анонимна, но ти знаят името, телефона, че си лежал в еди-коя си болница за еди-кое си заболяване.

– Обяснете вашите резерви към Наредбата за профилактика и диспансеризация?
– Казват ни, че с промените в тази наредба не целят икономии на бюджета на НЗОК. Но целта е точно финансова. Защото например от 4 на година диспансерните прегледи при общопрактикуващи лекари за пациенти с есенциална хипертония, стават само два. Пациентите с тази диагноза са около 320 000 в България и следователно се икономисват около 6 млн. лв. Да оставим парите, ами къде отива качеството? Едно е да проследяваш пациента четири пъти, друго е само два пъти. А това е в етапа, преди да настъпят усложненията. Наистина ли с тази промяна търсим качество, нещо добро за пациента!

Още по-големи рестрикции има при профилактичните прегледи за хората с диабет тип 2, най-разпространеният. Сложили са един показател – гликиран хемоглобин, и ако си над него, веднага пациентът трябва да се изпрати на консултация с ендокринолог. Да, ама се плаща само за една консултация на година. Аз като личен лекар имам правото да назнача само едно хапче, и ако с него не може да се регулира гликираният хемоглобин нямам право да назнача комбинация от две. Ще трябва да го пратя при ендокринолог. И ако от комбинацията от хапчета отново не се компенсира, човекът ще “чака” догодина за следващия преглед, на който има право. А аз не мога да го лекувам, защото са ми вързани ръцете, не мога да използвам знанията си. Все едно ме карат да бягам 100 м на куц крак. Тогава какво качество ще оценяват на моята работа!? Не става така.

Искат да вкарат медицината в наредби на Министерството на здравеопазването и в закони, издадени от парламента.

Източник:http://www.blitz.bg/article/44207

Leave a Reply