Четири подпакета в новата проектонаредба за дейностите, покривани от касата

Четири подпакета в новата проектонаредба за дейностите, покривани от касата

Четири подпакета в новата проектонаредба за дейностите, покривани от касата„Първична медицинска помощ“, „Специализирана извънболнична помощ“, „Дентална извънболнична медицинска помощ“ и „Болнична помощ“. Това са новите пакети, включени в проектонаредбата на здравното министерство за основния пакет дейности, гарантирани от бюджета на касата.

След решението на Конституционния съд за отмяна на текста от Закона за здравното осигуряване, който регламентира основния и допълнителния пакет, Министерството на здравеопазването реши да предложи нов вариант на наредба за здравните услуги, вместо да запази старата Наредба 40. С този проект се отменят и двете предишни наредби – Наредба 11, която на практика отпада автоматично след обявяването на текста от ЗЗО за противоконституционен, и Наредба 40, която пък се връща автоматично, след като документа, с който бе отменена, става нищожен.

Новият проект на наредба, макар и постановяващ само един – основен, пакет от здравни дейности, има далеч повече общо с Наредба 11, отколкото с нейния предшественик.

В него се запазва както идеята за клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури, така и идеята на основния и допълнителния пакет, засягаща незабавния и отложен прием на пациента. Запазено е също така и условието за комплексно лечение при онкологичните заболявания и при муковисцидозата.

Източник:http://www.zdrave.net/news/novini-210/chetiri-podpaketa-novata-proektonaredba-deynostite-63594

2 COMMENTS

  1. Ясно е нали – обявено е за“ противоконституционна разпоредбата по чл 45 ал 2 от ЗЗО, с която в изречението думата „основен“ е заличена , а в следващото изречение се предвижда пакета да е -основен и допълнителен“ Пълния текст не е публикуван, но нас вече ни лъжат от ефир – нагло и цинично. .Според Чл. 7. Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.- Кой ви разреши господа министри, да си присвоявате народния суверинитет? Кой ви разреши да подлагате на обществено обсъждане противоконституционни решения, Народния суверинитет е пълновластие на народа. И пак според Конституцията – Чл. 28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.

    Чл. 29. (1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.

    (2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие..Защо решавате да използвате Декларациите за писмено съгласие , за да унищожавате пациентите според вашият Проект – Наредба? Може ли да обясните кога едно заболяване е по основен пакет и кога по допълнителенн? Знам, че Москов, Шарков и Пенков, отдавна не са лекари- може да имат дипломи, но практикуващи лекари не са. Не може да стоиш в кабинет 8 часа и да работиш след това.Не сте адекватни. Но как ще обясните заболявания,които за час или няколко часа преминават от ремисия в остро състояние. Кой трябва да бъде съден за поредния случай приключил със смърт? Моите състояния са точно такива,и мога да дам примери за много заболявания,които се развиват по същия начин. За час или няколко часа – състоянието преминава в остро. Понякога може да се овладее,но питате ли колко пари се дават, защото НЗОК не поема тези състояния.А на практика специалистите , след като се направят изследвания, заплатени от пациента, могат да предпишат лечение и да вземат адекватни мерки. Вие въведохте геноцида, а сега искате да го затвърдите- какви са тези операции по клинични пътеки ,според Наредбата ви, в които с допускат 3 леглодни и при усложнения още 48 часа максимум? Знаете ли, че пациенти се изписват с катетъри и други консумативи, с епикризи за домашно лечение, с антибиотици и още медикаменти, и се оставят на Бог да решава съдбата им, защото възтановяването не винаги протича по разписанието ви. Усложненията са повсеместни. А когато се прилагат манипулациите ви в доболнична или болнична помощ и веднага пациента се насочва към дома си- знаете ли колко са усложненията? Аз съм едно от тях.НО не мога да се оплача от лекари, а от вас – министрите и НЗОК- вие сте тези,които разписвате Наредбата,която осигурява усложненията .. Според Конституцията -Чл. 52. (1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон..Вашият закон, вашата Наредба са не само противоконституционни, но и дискриминиращи. Те въвеждат геноцид над пациентите. Защото създават рискови състояния за пациентите, вече изписани в домовете си, или чакащи по вашата Наредба, за прием ,в болници, с намаляване на леглата. И още нещо -пак по Конституция-чл48(2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически увреждания. Тук също ще внесете хаос и безмислици – защото аз самата се подписвах над 4 години в БТ, за да започна по проект работа. накрая се оказа , че съм компетентна, повече от колкото вашите проекти допускат, но никой от БТ и Агенията по заетостта не ми даде отговор на : КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВА РИСК СТАБИЛНОСТ НА РАБОТНО МЯСТО В СЛУЧАИТЕ НА НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ. Затова отговорете и на този въпрос : Длъжни сте по новите си наредби за ТЕЛК/НЕЛК да отговорите- Как по чл 48 (2) ще създадете условие за пациенти ,с физически увреждания, като моите заболявания, които от РЕМИСИЯ ДО ОСТРА ФАЗА ГИ ДЕЛИ ЧАС ИЛИ НЯКОЛКО ЧАСА – това се случва много често – как ще се процедира на работно място с такъв човек? Той не може да знае колко пъти , в какъв интервал, в какъв часови пояс( ако има работно време – от…до..часа) или колко дни седмично или месечно ще продължи това остро състояние. Искате ли да се съдите с пациентите,тогава ще разберете, че клинични пътеки от 3-4 дни не решават проблема,не се постига ремисия.Медицинския риск, не може да се вмени на пациента! Това противоречи на Главния закон – Конституцията. И последно – Некомпетентни сте за Пръстовите отпечатъци, но натоявам, да публикувате писменна информация за пръстовите отпечатъци, защото биометричните данни и идентификатор за публично рапознаване са различни понятия. Ние не сме престъпници! И НЯМА ДА ПОЛЗВАМ ЗДРАВНИ УСЛУГИ, ЗА ДА МЕ РАЗПОЗНАВАТ КАТО ТРУП, ИЛИ КАТО ПРЕСТЪПНИК! . Пореден въпрос: Българите ,които са в чужбина за работа , учение, семейни, при завръщане в България, не съществуват в базата данни, няма как да ги лекуват по НЗОК, дори да са започнали тук да си правят осигуровки ,вашата система ги отхвърля. какво очаквате, след като не са живели тук , да плащат за 5 години назад ли? Ако през този период, след като са на работа , с осигуровки, защо не могат да ползват болничен, нито медицинско обслужване,Те в трети пакет ли ще са? Или да умират? Как ще се лекуват българи в чужбина, ако са на екскурзия, или не дай Боже катострофират, при положение, че в никоя ЕС држава- не се ползва пръстов отпечатък? Обобщавам: Политиката ви е геноцид спрямо всички ,противоречи на Конституцита, защото Чл. 29. (1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.. Това правите вие с вашите обществени обсъждания на промени,които водят до МЪЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКО, БЕЗЧОВЕЧНО, И УНИЖАВАТ ДОСТОЙНСТВОТО НА ПАЦИЕНТА, СРАВНЯВАЙКИ ГО С ПРЕСТЪПНИКА. Вашите реформи, асимилират българското население и не допускат трайно връщане на младите хора в България, защото не ги допускат до здравната система. Не допускате и свободно движение, защото с пръстовите отечатъци, българите не могат да ползват европейските здравни услуги при нужда..Вие сте нарушили основния Закон – Конституцита, като унижавате народа, на който трябва да служите-(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на чове

  2. „Първична медицинска помощ“, „Специализирана извънболнична помощ“, „Дентална извънболнична медицинска помощ“ и „Болнична помощ“. Това са новите пакети, включени в проектонаредбата на здравното министерство за основния пакет дейности, гарантирани от бюджета на касата.Така- ако това са четирите подпакета, на практика „Специализирана извънболнична помощ“ означава само специалисти със специалност, а не джипита – лични лекари. Тов аюридически значи – закриват личните лекари!!!!!

Leave a Reply