Нормативните ходове и Конституционния съд- част 2

Асен Георгиев

Асен ГеоргиевНормативните ходове и Конституционния съд- част 2 ЗАВРЪЗКАТА .

В решението си по к.д. № 6/2015 г. от 08.март, Конституционния съд обяви за противоконституционен не само теста “Основен и допълнителен пакет “, поискано от опозицията, но и ал. 2 от чл. 45 на ЗЗО като цяло.Това тотално усложнява нещата. КАКВО СЕ ПОЛУЧАВАКАТО РЕЗУЛТАТ :

1. Решенията на Конституционния съд се обнародват в „Държавен вестник“ в 15-дневен срок от приемането им. Решението влиза в сила три дни след обнародването му. Актът, обявен за противоконституционен, не се прилага от деня на влизането на решението в сила./чл. 151 ал. 2 КРБ /. Тоест, най-късно на 28 март , ал. 2 няма да има сила- няма да съществува.

2. Въпросът е обаче, че тази ал. 2 дава въобще възможност на Министъра на здравеопазването да издава Наредба за основен пакет- т.е. делегира му такова право и задължение.След 28 март, Наредба 11 ще бъде нищожна. Освен нея, нищожна ще бъде и една друга, която се издаде на основание същата ал. 2- Наредба за определяне критериите за списъка на заболявания, за чието домашно лечение НЗОК заплаща. Тогава нито Надзорния съвет ще може да определя списъка, нито предишната Наредба № 38 ще бъде приложима, нито ще бъде отменена. Няма регламент!!!

3. Надпреварата с времето екипът на Москов започна с публикуването за обсъждане на изменение в ЗЗО с цел преформулирането на нов текст на ал. 2 още докато се очакваше решението на Конституционния съд /вероятно са очаквали такова решение /. На 10 март , отново на сайта на МЗ бе публикуван проект на нова НАРЕДБА за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване , която отменя Наредба № 11 от 2015 г.

Въпросът е обаче, че след 28 март няма да има такава алинея 2, а новата проектирана алинея 2 още няма да е влязла в сила- такива са технологичните срокове. Да не говорим, че новите текстове почти възпроизвеждат старите; предвидено /???/ е невъзможно влизане в сила на 01.април на новата Наредба; а НРД се сключва до 01. април на основание точно тази наредба.

4. За какво ли са му на министъра тези закъснели , неадекватни и водещи до продължаване на хаоса ходове. Конституционният съд му отхвърли това за основния и допълнителния пакет , той го записа почти същото в новия проект. Действително такава концепция се съдържа и в Програма 2020 , но е ясно че накъв законов текст няма да мине.

Теоретически , пред Конституционния съд бе предявено искане за обявяване на противоконституционност не на ал. 2 като цяло, а текстът и към момента-т.е. параграфът в ЗЗО за нейното изменение, каквото бе искането. Пред КС не е поставян въпросът за смисълът на всичките й предишни текстове, и би следвало да няма сила именно последното изменение. Което да означава, че остава в сила предишния текст, и съответно старата Наредба № 40 за основния пакет.. / тя беше отменена с отменената Наредба 11 / , която пък след 28 март вече няма да е отменена. В това няма лошо , защото тя, макар и с недостатъци, все пак беше приемлива.

–   Сигурно и това изглежда мъгливо/ а и си е така /, но ако Москов може да погледне малко по сериозно, и престане да надценява себе си, екипа си и подкрепата за него , бих посъветвал : 1.Той /или / депутатите, да отправи искане до Конституционния съд за тълкуване силата на решението относно предишните текстове на ал. 2 ; 2. Да включи проектираните изменения / по новите амбулаторни процедури и други смислени предложения./, не към отделна Наредба , а към изменение и допълнение на Наредба № 40 ; 3. Да си отмени новата Наредба № 7 за критериите за списъка за заболявания, лекарствата за чието лечение НЗОК заплаща и като ги преосмисли, да ги включи като раздел към измененията на Наредба 40; 4. Надзорният съвет на НЗОК и БЛС да групират вижданията си за НРД около неминуемо действуващата към 01 април, стара Наредба № 40, и възможните изменения по нея;

Е, няма да е чак толкова силна реформа, но е излизане от положение без големи сътресения и това е възможно да стане и до първи април.

Лошото е, че Москов ще трябва да каже / или други да му кажат /,  че ги е забъркал.Но мисля, че той умее медийно да го обясни напр.с това, че обществото ни е незряло и ще го изчака да узрее и т.н.

Тази част от вижданията и поведението на Москов прилича на хаос , но не означава апокалипсис и измества от вниманието по-важни теми . Предстои решението на Конституционния съд по далеч по значимото конституционно дело № 9- за отсяването и деформирането на лечебните заведения по замисъл в който е трудно да се открие връзка със здравето на нацията

 

11.03.2016 г.           Асен Георгиев

Leave a Reply