Конституционният съд отмени здравната реформа на Москов

Конституционният съд отмени здравната реформа на Москов

Конституционният съд отмени здравната реформа на МосковОтпадна текстът от Закона за здравното осигуряване, с който медицинската помощ беше разделена на пакети с различно финансиране

Конституционният съд (КС) отмени реформата на здравния министър Петър Москов, с която медицинската помощ, платена от касата, беше разделена на два пакета – основен и допълнителен.

„Правен свят“ научи, че според КС тя е уредена в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) напълно неясно, а това е недопустимо, тъй като се засягат основни права на гражданите. Така са погазени принципът на правовата държава и чл. 52 от Конституцията, според който гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ.

Идеята на Москов беше в основния пакет, плащан от касата, да попадат тежки и социално значими заболявания, към чието лечение ще се насочи основният финансов ресурс, така че пациентите да имат бърз и напълно безплатен достъп до лечение. В допълнителния пакет влизат болести и състояния, които не застрашават живота и лечението им търпи отлагане. За тях няма да се отделят много средства и затова за покриваното от НЗОК лечение ще се чака. Ако пациентът не желае да е в листа на чакащите и иска незабавно лечение, ще трябва да си го плати или да разчита на допълнително здравно осигуряване.

Решението на КС е взето с 11 гласа, като против е бил само Филип Димитров.

Текстът от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), който днес беше отменен от КС е чл. 45 ал. 2. В първата алинея на чл. 45 от ЗЗО са регламентирани видовете медицинска помощ, които плаща Националната здравноосигурителна каса. А във втората, която беше отменена от КС е записано: „Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15 се определя като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК. Пакетът е основен и допълнителен и се определя с наредба на министъра на здравеопазването, като се актуализира веднъж годишно, в срок до 31 октомври на съответната година„.

Според КС той е дотолкова неясен, че не може да се извлече смисълът му. Освен това според конституционните съдии критериите, по които се определя кое заболяване в кой пакет да влязе, трябва да са уредени в закона. Т.е. според тях няма пречка медицинскaта помощ да бъде разделена в различни пакети, но това трябва да става по ясни критерии, уредени в закона, въз основа на които различните заболявания и лечението им да се разпишат подробно в наредба.

КС беше сезиран и с искане за отмяна на чл. 40 ал. 4а от ЗЗО. Той предвижда, че за лицата, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет, ще се правят вноски за здраве върху 55 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. Освен това в него е залегнало изравняване на вноските с тези на самоосигуряващите се с по 5% на година. КС единодушно е отказал да отмени текста.

Tекстовете от ЗЗО бяха атакувани от 61 депутати от опозицията.

Източник:http://www.legalworld.bg/51224.konstitucionniiat-syd-otmeni-zdravnata-reforma-na-moskov.html

Leave a Reply