В понеделник представят проект за здравните ни права

В понеделник представят проект за здравните ни права

В понеделник представят проект за здравните ни права Проектът „Национална кампания за пациентски политики“ ще бъде представен в понеделник в Разград. Инициативата е на Националното пациентско обединение „Конфедерация Защита на Здравето“, а проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Национална кампания се провежда в 28-те областни града в страната, като се предвижда представяне на 5-те приоритетни области пред местната власт, обществеността и местните пациентски общности, свързани с овластяването на пациента около които се консолидираха 34 пациентски обединения в Европа, членове на Европейски пациентски форум: www.eu-patient.eu

Проектът има за цел популяризиране на здравните ни права като граждани чрез разпространение на книжка проследяваща пътя на пациента, издадена съвместно с Националната Здравноосигурителна каса, и достъпа му до здравни грижи. При провеждането на застъпническата кампания на национално ниво ще се събере информация, относно регламентиране на правата ни като потребители на медицински услуги.

В Разград представителите на Конфедерация Защита на Здравето“ ще представят проекта си в залата на 11 етаж на община Разград от 10,00 ч. на 7 март.

Leave a Reply