УМБАЛ „Александровска“ ще отбележи с консултативни прегледи Световната седмица за борба с глаукомата

Александровска

АлександровскаПо повод Световната седмица за борба с глаукомата, от 7 до 12 март 2016г., в Клиника по очни болести на УМБАЛ ,,Александровска”, от 14 до 18ч., ще се провеждат безплатни консултативни прегледи за глаукома и катаракта, информират от лечебното заведение.

Глаукомата е хронично, дегенеративно заболяване, което настъпва безсимптомно и уврежда зрителния нерв и нервните клетки в ретината. С напредване на болестта настъпва загуба на периферно зрение, а на по-късен етап и на централното зрение.

Към рисковите фактори спадат повишено вътреочно налягане, съдови промени, хипертония, захарен диабет, напредване на възрастта, дебелината на роговицата, наличието на късогледство и др.

Липсата на ранна симптоматика при повечето форми на глаукома е причина заболяването да се установява късно във фаза на напреднало увреждане, когато голяма част от зрението е загубено необратимо.

Сравнително високата честота и тежката инвалидизация на пациентите, определят глаукомата като социално-значимо заболяване.

Специалистите препоръчват всички хора над 40 годишна възраст, независимо, че нямат оплаквания, веднъж годишно профилактично да изследват зрението си с измерване на очното налягане. Пациентите с глаукома е необходимо да посещават офталмолог веднъж на два-три месеца, заявяват още от лечебното заведение.

Ранната диагностика и навременното лечение спомагат да се постигне спиране или поне забавяне на развитието на болестта и съхранение на останалото функционално зрение. Все още единственият доказано ефективен начин за овладяване на структурните изменения и съхранение на зрителните функции е намаляването на вътреочното налягане.

Очната клиника на УМБАЛ „Александровска“ предлага всички съвременни методи за диагностика и проследяване във времето на цялостното очно състояние на глаукомно болните пациенти, в това число и състоянието на очната им повърхност.

Двата най-нови апарата от последно поколение, с които е оборудвана клиниката, значително разширяват диагностичните възможности по отношение разпознаване формата на заболяването и дават голямо предимство в избора на терапия.

Пакетът от изследванията се покрива напълно по НЗОК. Възстановен е и глаукомният диспансер за по-нататъшно наблюдение на засегнатите от заболяването. Всички пациенти, които имат установена вече глаукома могат да бъдат диспансеризирани в УМБАЛ „Александровска”.

Катарактата е друго често срещано заболяване, обусловено най-вече от напредналата възраст. Катарактата и глаукомата са свързани и често едното заболяване не изключва другото.

Обстойният очен преглед при пациенти с катаракта и изключването на съпътстваща очна патология е абсолютно задължително, твърдят специалистите, особено за възрастни пациенти.

Световната седмица за борба с глаукомата се провежда всяка година по инициатива на Световната асоциация по глаукома (WGA) и на Световната глаукомна пациентска асоциация (WGPA).

Източник:http://medicalnews.bg/2016/03/04/%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D1%81-%D0%BA/

Leave a Reply