Актуални теми и Лекарства

Асен Георгиев

Асен ГеоргиевТемата как и кой да предписва лекарствата заплащани от НЗОК, след обърканите обяснения и много дебати, също се замъгли особено като върви паралелно с други 9 теми. Ще се опитам да дам малко пояснения :

  1. Това е проект, качен на 16.02. на сайта на МЗ и още не е публикуван, но не е по Наредба на Министъра, а на Министерския съвет- изменения към Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 . Към същата наредба в този проект е качена и идеята за пръстовите идентификатори. И едното и другото са фактически ограничения и нямат нищо общо с правото до достъпно и качествено лечение нито пък Министерския съвет има правото да се бърка в осигурителните отношения. Ако приеме с постановление тези промени ще значи само че продължава да подкрепя всяка идея на Москов .
  2. Става дума само за лекарствените продукти , предписвани за домашно лечение/ Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък /, и реимбурсирани на 100 % от НЗОК. Тоест тук не се включват например биологичните лекарства за артритните усложнения, независимо че за пациентите те са безплатни-реимбурсират се на 75 % от НЗОК, а разликата се поема от ПРУ.Не се включват и тези за лечение при прием в болница / Приложение № 2 /, независимо че има лекарства, които фигурират в едното и в другото приложение.
  3. Идеята е , фактически да се забрани на лекаря да изписва конкретно лекарство, а само активно вещество / така наречения ИНН- международно непатентно наименование /. При споровете, кой е добре да определи конкретното лекарство по търговско наименование- лекуващият лекар или фармацевтът до момента обаче се пропуска нещо важно. Голямата част от тези лекарства,  се получават от аптеката след Протокол с одобрение от Централна комисия в НЗОК. На практика от тази комисия до момента не са одобрявани протоколи само с ИНН наименование и лекарите в нея ще бъдат изправени пред предизвикателството на избора : да определят конкретно лечение на неизвестен за тях пациент или НЗОК да си преработи правилниците и да ги задължи също да изписват по ИНН и да предоставят на фармацевтите. Във всички случаи това ще бъде сътресение и забавяне на лечение.
  4. Предложеният проект изобщо не взема предвид спецификата на отделните видове лекарства. В дебатите по темата, дори представителят на фармацевтичния сектор, Председателят на Българския фармацевтичен съюз признава, че например за биологичните лекарства и тези с тясна терапевтична ширина , решение за конкретното лекарство трябва да вземе лекуващия лекар а не фармацевтът.

Какво има предвид проф. Илко Гетов по т.н. “автоматично заместване “ :

Директива за изпълнение 2012/52/ЕС на Комисията , за определяне на мерки за улесняване на признаването на медицински предписания, издадени в друга държава членка гласи : “търговската марка на лекарствения продукт следва да се използва ..за да се гарантира ясно идентифициране на биологичните лекарствени продукти, .. поради специфичните характеристики на тези продукти или на други лекарствени продукти, в случаите когато специалистът, издал предписанието, счита, че това е необходимо от медицинска гледна точка /биологични лекарствени продукти са: имунологичните ;лекарствените продукти с биотехнологични процеси и тези за модерна терапия/.

Разбира се, ЕС не може да ни определи как да се предписват на българите лекарства , но въз основа становището на ЕМА /Европейската агенция по лекарствата /, дава неслучайни и задължителни указания за поведението спрямо предписанието тук на българина, който ще продължи да се лекува в друга държава. Впрочем тези разпоредби са възпроизведени във вътрешния регламент, например в Румъния и Гърция и в другите страни от ЕС.

  1. Притесненията на лекарите са няколко :

– За да се определи конкретното лекарство е необходима преценка на медицинска документация, за специфично състояние въобще и към момента , като в някои случаи това може да отнеме много време на специалиста и много повече време на фармацевта, колкото и да е подготвен.

– Проследяването на лекарствената безопасност и отговор при промяна на терапията няма да може да се извърши и да се вземат адекватни мерки, особено при лекарствата с по-дълго действие / не може да се определи кое от лекарствата и от кой прием е с неприемливо въздействие /.

– Трябва да понесат най-малко, моралната отговорност за неуспешно, недостатъчно или дори вредно лекарствено приложение и то без да могат да влияят на процесите.

  1. Основателни са притесненията, че с тази промяна т.н. “търговски практики “ /лобиране и др. за конкретно лекарство /, не само че няма да бъдат пресечени с преместването на определянето на лечение, а могат да добият още по-лошо изражение при търговската фармацевтична свързаност и особено пък ако се осъществи централизирано в НЗОК , определяне.

КАКВА Е ИДЕЯТА НА МИНИСТЪРА :

– Идеите на сегашния министър поначало не могат да бъдат разбрани при медийните му изяви, а още по-малко когато се прочетат . По принцип, когато се създава такъв нормативен акт в него се посочват законовото основание за издаване и мотиви относно необходимостта, целта, очакваните резултати и т.н. Единственото което фигурира в доклада му в този случай, гласи “Лекарствени продукти, заплащани напълно от НЗОК, ще се предписват само по международно непатентно наименование “. Толкова.

– Това , че в ЗЛПХМ не на Министерския съвет, а на Министъра на здравеопазването е делегирана компетентност да издаде наредба по въпроса за лекарственото предписване, и има Наредба № 4 / 2009 г. , изглежда не е притеснило никого. Сега предстои приемането на Постановление на Министерски съвет за приемането на тези изменения. Интересно е, дали поне един от членовете няма да постави въпроса : “Защо ни предлагаш такова нещо господин министър , като си имаш компетентност, напиши си го същото в Наредба № 4 и си носи персонално отговорност “.

Едно е сигурно- ако тези две идеи бъдат приети и публикувани в Държавен вестник, ще бъдат подложени на съдебна преценка от Върховния административен съд.

02.03.2016                               Асен Георгиев

1 COMMENT

  1. Явно Москов си знае,че без без правителството е нищо и затова си лансира идеите през къде му падне! Не,че от това става по-разбираемо и по-смислено, какви смята да ги върши.Нямало да е с наредба,а с постановление…Тая идея пък каква е?За здравето на хората ли е?

Leave a Reply