Home Новини ТЕЛК е излишен според неправителствени организации

ТЕЛК е излишен според неправителствени организации

ТЕЛК е излишен според неправителствени организации

ТЕЛК е излишен според неправителствени организацииПохвална е идеята за реформа, но не и стъпките, които се предприемат. Не се стига до корена на проблема, а се правят повърхностни промени.

Този е мнението на Митко Николов от Център за независим живот, една от най-старите неправителствени организации, които работят в защита на правата на хората с увреждания, съощбава БНР.
Митко Николов коментира началото на дискусия по законодателната реформа в ТЕЛК.

Според Николов въобще не бива да има институция или институционално ниво ТЕЛК, защото решенията на тези комисии припокриват епикризите.

ТЕЛК освидетелства, а не прави оценка на увреждането, е позицията на Центъра за независим живот.

Според него системата за освидетелстване работи погрешно и много от хората с по-леки увреждания нямат нужда от този „универсален ключ“защото решението на ТЕЛК предотсавя набор от придобивки, които обаче не касаят пряко състоянието им.

Според неправителствената организация следващата стъпка е т.нар. „социална оценка„, която всъщност трябва да бъде по-комплексна. Тя може да се случи както в Бюрото по труда, така и в Агенцията за хора с увреждания, или в дирекция „Социално подпомагане“ за децата и възрастните хора.

Работодателите не бива да бъдат подкрепяни за работното място, трябва да бъде подкрепян човекът с увреждания на мястото, на което работи – структурата е обърната, изтъкна още Митко Николов и обясни, че трудовата заетост на хората с тежък функционален дефицит не може да се случи, защото работодателите не ги наемат.

Източник:https://news.bg/health/telk-e-izlishen-spored-nepravitelstveni-organizatsii.html

1 COMMENT

  1. Прихората с увреждания всеки вижда от своето място и е прав. Има инвалиди,които дефицит на орган,но могат да работят в колектив, на работно място, има хора със заболявания,които перманентно преминават от ремисия в остра фаза, изискваща или домано лечение всекидневно или болница. Такива хора, за да работят трябва да се изучава една нова дисциплина някъде и да се прилага, а именно риск на работа според фази заболяване това го няма никъде. Така хора в моето положение,които искаха работа,БТ смята за годни, защото имат дипломи и опит, но аз се смятам з анегодна, защото няма изчислен риск месечен при смяна на здравен статус от ремисия в остра фаза. А такива са много ТЕЛК болни, с хронични,диспансерно наблюдавани….

Leave a Reply